Sosiale tabuer

Husker du TV-serien X-files? De to FBI-agentene Mulder og Scully ble kjente navn innen “mainstream-kulturen”, men fikk også raskt en kultstatus blant “menigheten”, de som også har viet livene sine til å finne sannheten. Serien dreide seg om jakten på aliens og UFOer, og den antydet det mange UFO-jegere tror, at det amerikanske militæret har jevnlig kontakt med minst én alien rase.

X-files reiste et interessant spørsmål. Fox Mulder, spilt av David Duchovny, ble et lett offer for denne staten innen staten. Det var ingenting han ville mer enn å finne sannheten, og han hadde en klar oppfatning av at sannheten var at myndighetene hadde kontakt med aliens. Han var veldig dogmatisk og partneren hans, Dana Scully, ble ofte frustrert over at logikk og vitenskapelig argumentasjon ikke fungerte på Mulder. Han ville virkelig tro, og ble derfor sendt i alle retninger i ulike konspirasjoner. De ga han nok informasjon til at han ville fortsette jakten, men de sørget for at han aldri kom nær nok. Når han hadde fremgang, var det lett å fremstille denne FBI-agenten som fanatisk. Dette var en måte de lett kunne kontrollere han på.

Aoroungakrateret i Chad
Aoroungakrateret i Chad. Dette er ett av tre kratere som ligger ved siden av hverandre. Det er et liknende i Libya.

Spørsmålet jeg sitter igjen med er hvor mange sosiale tabuer vi har. Det finnes ikke aliens eller UFOer, og hvis en påstår noe annet, får en lett rollen som en fanatisk Fox Mulder. For noen år siden var det ingen seriøse vitenskapsfolk innen astronomi som diskuterte muligheten for at jorda kanskje var like utsatt for komet/asteroidetreff som månen. Det var spesielt vanskelig hvis det var flere kratere rett ved siden av hverandre. Svaret burde være enkelt nok, men det var først med kometen Shoemaker-Levy 9 på midten av 1990-tallet en fikk noe håndfast. Da kunne en observere at kometen delte seg opp i 21 deler. Det skjedde fordi Jupiters gravitasjon rev kometen i filler. Det er forøvrig et av de mest fantastiske trekkene ved solsystemet vårt. Jupiter er omtrent 1300 ganger større enn Jorda. Den har så sterk gravitasjon at den ødelegger mange kometer og asteroider, og de fleste av de som overlever endrer bane. Jupiter sørger derfor for at det stort sett bare er grus som når frem til oss. Men det er sannsynligvis like mange kratere på Jorda som det er på månen. De er vanskeligere å oppdage her p.g.a. erosjon og vegetasjon, men det som ble sett på som en vill spekulasjon, viste seg altså å stemme.

Vi har vokst opp i et samfunn der du ikke stiller spørsmål ved myndighetene. De vil vårt beste; alltid. Det er ikke mer å diskutere. Jeg har gjort mye research om barnevernet i forbindelse med innlegg jeg har skrevet om emnet. Det er så vannvittig, mye av det jeg har funnet, at folk ikke vil tro det. Jeg leste noe i dag som er i den kategorien. Audunn Edwardsen gikk av med pensjon etter 19 år som fylkesnemdleder. Advokat Sylte skriver mye om Barnevernet, og kommenterte denne saken. Sylte siterer Edwardsen fra dette intervjuet:

“Det ligger i sakens natur at de fleste private parter vil tape i fylkesnemnda. Dersom kommunenes forslag om tvang stadig skulle bli avvist av nemnda som uhjemlet og ulovlige, ville vi hatt en sosialforvaltning uten gangsyn. Domstolsprosessens brede og kontradiktoriske behandlingsform kan være nettopp det som skal til, for at en privat part kan leve videre med et dypt alvorlig inngrep i relasjonen til sine kjæreste.”

Problemet er at det er mange ulovlige vedtak. Det er altså viktigere at kommunen ikke taper ansikt enn at barna og familien har det bra. Barnevernet gjør mye bra, men den ødelegger også mange barn. Det er vanskelig å forstå at det ikke er flere som reagerer på dette, men jeg tror faktisk mange ser på oss som protesterer mot Barnevernet som litt fanatiske. Vi er litt Fox Mulder-aktige.

Når jeg først er inne på barnevernet kan jeg også nevne sosiale normer. Vi lever på en spesiell måte i Norge, og vi ser med mistenksomhet på de som velger noe annet. Det har vært en del saker der barnevernet har valgt en unødvendig aggressiv fremgangsmåte fordi de ikke forstod eller aksepterte at fremmedkulturelle hadde nettopp det; en fremmed kultur. Det er også nordmenn som velger å leve annerledes, men det er risikabelt i Norge.

Det er mange slike aspekter ved de fleste samfunn, inkludert det norske. Det virker å være holdningen at vi skal ikke undersøke ting, og selv etter at media av og til gjør jobben sin og det kommer ut ting, skjer det lite. Det var ikke en spesielt stor sak da media i fjor skrev om et dokument som den kjente varseleren Edward Snowden satt på. Dokumentet viste amerikansk aktivitet i Norge de siste 30 dagene, og det nevnte bl.a. at de hadde registrert 33 millioner mobilsamtaler. Det virker ikke som mange spør seg hva det og det betyr. Da tenker jeg generelt og ikke bare den spesielle saken. Det er mange gode spørsmål vi kunne stilt. Hva vil det si å være menneske i dag? Hvem/hvilke krefter er det som styrer verden? Hvilken rolle har teknologi, er det f.eks. utelukkende bra at vi har gjort oss avhengige av TV, facebook, mobiltelefoner etc? Media rapporterer stadig mindre, og vi må velge ut hvilke alternative kanaler vi stoler på. Google har overtatt hukommelsen vår. Vi lagrer stadig mindre mengder informasjon i hjernen, men stoler på at søkemotorene alltid er tilgjengelige. Er det uproblenatisk? Store selskaper som Google, Facebook og Yahoo samarbeider med amerikansk etterretning. Det dreier seg om overvåkning av mail, overføring av filer, bilder, video, chat og t.o.m. det en skriver i søkemotorer. De er interessert i mye som ikke har med terrorisme å gjøre. Er dette prisen vi må betale for fred? Dette er noen få, viktige spørsmål. Jeg opplever at en del er opptatt av dem uten at det skjer noe. Det må handling til.

På den ene side krever vi vitenskapelige metoder for å kunne tro på noe. På den annen side tror vi noe som ikke kan observeres. Jeg er selv åpen for evolusjonsteorien, men det er ingen tvil om det dreier seg om noe en ikke kan gjenta eller observere. I vitenskapen er det ofte et krav om at en skal kunne gjenta eksperimentet med det samme resultatet hvor som helst i verden. En skal også kunne observere forandringer. Jeg er enig i at evolusjon er logisk, men det er litt rart at vi i dette ene tilfellet gir avkall på strenge vitenkapelige prinsipper, og rett og slett støtter oss til en tro. Alt som ikke passer inn i denne troen blir ignorert. Hvis vi bruker det samme prinsippet generelt, kan vi f.eks. ikke motbevise kald fusjon, en teori om kjernefysisk reaksjon som skal skje ved mye lavere temperatur enn vanlige fusjonsprosesser. Men det er fremdeles en teori få forskere tror på fordi ingen har klart å gjenskape eksperimentet. Den kan nemlig ikke bevises.

Men det er et interessant emne. Det er en del som forsker på gratis energi, og blant konspirasjonsteoretikere er det påstander om at det allerede finnes teknologi som produserer gratis energi, men at det er sterke krefter som vil holde samfunnet oljeavhengig. Det sier seg selv at hvis energien er gratis er det mange mektige mennesker som taper den makten de har over de store massene. Gratis energi blir sett på som en pseudovitenskap, men det er spennende å se om noen lykkes. Det blir også spennende å se hva som skjer med 3 D-printere. Da snakker vi om spennende fildeling, og muligheten for mange mennesker til å leve mye friere liv. Verden kan virke dystopisk, men det er også spennende muligheter. Internett blir kanskje brukt aktivt for å holde oss passive, men det er også verktøyet som kan hjelpe oss. Det er opp til oss.

Når det gjelder UFO-fenomenet er jeg fascinert. Det virker som at det er noe der, for det er ingen tvil om at i alle fall USA og Russland har brukt betydelige ressurser på å finne ut av det siden 1940-tallet, og kanskje arbeider de med det fremdeles. Det blir mest på tankeeksperiment-stadiet, men jeg liker de som spekulerer på om dette kan dreie seg om parallelle virkeligheter, en annen dimensjon, tidsreiser (at det er mennesker fra fremtiden som studerer oss), at vi lever i en simulasjon, at det er en slags telepatiske vesener som har bodd her hele tida etc. En annen ting er at hvis det finnes liv på andre planeter, vil de sannsynligvis være veldig langt vekke. Alpha Centauri er den stjerna som ligger nærmest Jorda, 4,3 lysår. Jeg tror de nylig pensjonerte romfergene er det raskeste vi har, og de hadde brukt 165 000 år på reisen. De må altså være veldig langt foran oss teknologisk hvis de klarer dette, noe som kanskje ikke er realistisk. En annen ting er at de sannsynligvis hadde vært så ulike oss at vi kanskje ikke hadde gjenkjent det som liv.

Kona kikket nettopp over skulderen min og spurte hva jeg jobbet med. Jeg svarte at jeg skrev om barnevernet, aliens, evolusjonsteorien og kometer i ett og samme innlegg. Hun så på meg som om jeg er Fox Mulder. Jeg sitter likevel med en følelse av det er jeg som er skrudd riktig sammen. Det er verden som er gal. Det er i alle fall mye jeg ikke forstår.

Advertisements

One thought on “Sosiale tabuer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s