Hva nå, Haugesund?

Jeg skrev et innlegg for en måned siden der jeg tok for meg barnevernet i Haugesund. Jeg fikk god hjelp av May Britt Vihovde fra Haugesund Venstre. Jeg siterer henne i Legg ned bufetat, og hun sa bl.a. at

“Når staten trenger penger (les Bufetat) skrur de opp døgnprisen. Dette er bukken som passer havresekken. Derfor har kommunens kostnader økt, uten at en har fått flere plasser, eller et bedre tilbud. Dette fører blant annet til feks. mindre ressurser til forebyggende tiltak, opplæring/støtte til fosterforeldre.

Dette er en av grunnene til at Venstre ønsker å flytte ressurser fra stat til kommune. Jeg er tilhenger å legge ned statlig barnevern og la kommunene få alt ansvar. Jeg vet at dette kan være vanskelig for mindre kommuner, men det er en god grunn til kommunesammenslåing.”

Jeg kan se problemet det medfører, for det går naturligvis kraftig ut over budsjettet, men det har med prioriteringer å gjøre. Jeg skrev i et annet innlegg nylig at Terrakommunen Haugesund har lånt 60 millioner kroner for at fotballklubben FK Haugesund skal få en moderne stadion, noe fotballforbundet stilte som et krav for videre spill. Det som gjør den saken spesielt alvorlig er at disse pengene er utenfor politikernes kontroll, for de blir forvaltet av et selskap som FK Haugesund eier 60 % av. Jeg vil påstå at Haugesund begynner å få en historie i suspekte økonomiske avgjørelser.

Jeg mener derfor at Haugesund er langt fra noen garantist for et bedre barnevern. Jeg hadde planer om å følge opp innlegget Legg ned bufetat med et innlegg der jeg inviterte alle partiene som er representert i Haugesund. Jeg sendte derfor følgende mail til lokalpartiene den 22. september:

Jeg er en blogger som skriver om alt mulig, men har skrevet en del om barnevernet de siste månedene. Jeg flyttet nylig tilbake til Haugesund etter å ha bodd noen år i andre deler av landet, og kjenner derfor ikke veldig godt til lokale forhold. Jeg gjorde litt research og skrev i den forbindelse et innlegg om barnevernet i Haugesund, og brukte uttalelser fra May Britt Vihovde.

Jeg viste i en mail til May Britt Vihovde til en artikkel fra NRK. Der kom det fram at fylkeslegen er bekymret for bruk av ulovlig tvang og mulig underrapportering, og Haugesund ble nevnt spesielt. Det gjaldt vel en institusjon innen bufetat, men jeg er interessert i å skrive et innlegg om hva Haugesund tenker om framtida.

Venstre vil legge ned bufetat og overføre hele ansvaret for barnevernet til kommunene. Hva mener dere om det? Siden jeg allerede vet hva Venstre mener om saken, sender jeg denne mailen til de andre partiene.

Jeg vil hevde at hovedproblemet ikke er at kommunen overlater barn til institusjoner som bufetat, og ikke kommunen, har ansvaret for. Utfordringen, sånn jeg ser det, er mangelen på innsyn og et klart reglement, og konsekvenser hvis en bryter dette. Jeg har i tidligere blogginnlegg brukt medieoppslag til å vise at institusjoner og ansatte innen barnevernet har gjort ting som tyder på at det i beste fall er en mangel på innsyn og kvalitetssikring (f.eks. at ansatte tar avgjørelser på felt de ikke har kompetanse innen, og manglende dokumentasjon). Det ville sannsynligvis vært en naturlig konsekvens av manglende innsyn og maktfordeling i en hvilken som helst etat.

Spørsmålet mitt blir derfor dette: Hva tenker dere å gjøre i forhold til innsyn og konsekvenser for institusjoner og ansatte? Kunne det f.eks bli aktuelt med strengere krav for å bli ansatt, og at en kan miste en en autorisasjon? Dette gjelder f.o.f for det kommunen har ansvar for, og er dere interessert å ta på dere hele ansvaret lokalt?

Jeg venter fremdeles på svar, men politikerne skal få flere muligheter. Jeg satser på å skrive flere innlegg etter hvert som vi nærmer oss valget neste år. Jeg håper politikerne velger å ta spørsmålene betraktelig mer seriøst da, for det kan vel ikke være slik at dette ikke betyr noe for dem.

Bare for å nevne det; det er 5 år siden ”tortursaken” rystet Haugesund og resten av landet. Når både Fylkesmannen og Fylkeslegen i Rogaland retter kraftig kritikk mot Haugesund i 2014, kan en lure på hvor motivert de er til å respektere loven, og ikke minst barna.

babybox
Babybox i Tsjekkia. Kast ungen ned ei sjakt og glem den virker å være både lokale og sentrale myndigheters motto.

Jeg ble målløs da jeg kom over dette bildet. Ifølge en artikkel i the Guardian finnes disse i Tyskland og Tsjekkia. Det minner mye om en fryser på likhuset, men dette er et tilbud til mødre som ikke ser annen mulighet enn å gi opp barnet sitt. De kan rett slett legge barnet i denne luka. Det virker veldig kaldt, men det er på det nivået barnevernet fungerer i mange tilfeller. Haugesund kommune er dessverre ikke enestående, men en skulle tro at de ville gjort mer i forhold til innsyn etter noen veldig alvorlige saker her. Jeg tror ikke vi kommer til å se noen forandringer før det får konsekvenser for institusjoner og ansatte når de bryter loven. Dette er så alvorlig at oppsigelse og t.o.m. fengselsstraff er nødvendig. Dagens system utvikler ikke barnevernet. Konsekvenser er den eneste veien å gå hvis en vil hindre at de samme folkene og institusjonene som “hjalp” barna med tvang, manglende dokumentasjon og lovbrudd, skal fortsette i nye barnevernet.

Advertisements

4 thoughts on “Hva nå, Haugesund?

 1. Sjokkerende artikkel i the guardian og meget bra artikkel i sin helhet .
  Jeg ser du referer til Haugesund Venstre , men jeg har sette flere artikler fra Venstre at de ønsker flere bekymriingsmeldinger , noe som virkelig har bidratt til å nesten fjerne rettigheter for biologiske foreldre og barn , til tross for Riksavokaten rundskriv “:I en del henvendelser er de anonyme henvendelser diktert av hevn ,misunnelse eller ondskap og man kan enlklet gå ut fra at det siste er tilfelle
  Man bør først gjøre seg opp en mening fra hvilken person eller hva slags person anmeldelsen er kommet fra oghvilket motiv som har bevirket til hvorfor denne anmeldelsen er “sendt”:http://www.mayharriet.net/347292010
  Jeg vet ikke om det blir så mye bedre om kommunene overtar barnevernet så lenge ikke loven blir fulgt, men hele ideologien må forandres og Kari Killens lœrebøker må fjernes , hun er en guro for barneevrnet etetrsom hun mener at hvert 4 barn bør fjernes fra sine foreldre , fordi i våre dager bruker barnevernet udokumenterte påstander om rus , mentale lidelser og dårlig omsorgsevne for å fjerne barn fra sin familie .
  Eks.I 52 AV 61 UTREDNINGER MANGLER KILDEKRITIKK -sakkyndige aksepterer barneevrnets rapporter som den fulle og hele sannhet -konklusjonen i 18 sakkyndige utredniner viser til barnevenrets annenhånd opplysninger – 35 sakkyndige utredninger – info basert på sladder og rykter – BEKYMRINGSMELDINGER – sakkyndig har ikke vurdert motivasjonen til avdendene av “bekymringsmeldinger”:https://www.tanum.no/_faglitteratur/helse–og-sosialfag/kampen-om-barnets-beste-joar-tran%C3%B8y-9788273282323
  Når barnevenret mottar en bekymringsmelding foregår det slik-Saksbehandlingen foregår på følgende måte .
  Den enkelte barnevernsarbeider avgjør fritt om samtaler med impliserte parter tas over telefon eller ved personlig fremmøte.

  I stor grad benyttes telefon.

  Den avhørte foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av saken.

  Ofte nevnes det ikke engang at de opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke opplest hva saksbehandler skriver ned, og opplysningen blir ofte nedskrevet uten at det blir stilt ett eneste kontrollspørsmål.

  Den informasjon som innhentes, nedskrives på en måte, som synes å vœre av sterk subjektiv karakter, preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning.

  Informasjonen blir ofte i stor grad sortert ut fra hva den enkelte saksbehandler anser for å vœre relevant.

  I barnevernssaker bygges det ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds-opplysninger og ikke sjelden på anonyme “meldinger”:http://psykopatiogbarn.origo.no/-/bulletin/show/816007_fylkesnemda .

  1. Takk for utfyllende kommentar. Det er litt vanskelig å drive research for tiden etter som jeg ikke har en fungerende pc nå, men jeg håper å komme tilbake til noe av det du nevner, f.eks. bekymringsmeldinger. Det er noe Haugesund Venstre bør kommentere.

 2. Brevfra Justisministeren om bekymringsmeldinger-Denne regjeringen er svœrt opptatt av rettsikkerheten , ikke minst for barna og deres foreldre .
  Jeg slutter meg til de synspunkter om anonyme anmeldelser , somm kommer frem i Riksadvoakttens rundskriv som du viser til.
  Regjeringen er tilsvarende opptatt av menenskerettigheter og i mitt virke som justisminister tar jeg med meg synspunktene dine vedrørende”menneskerettigheter”:http://www.mayharriet.net/408728216

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s