Uavhengig

kart over uk med skottland markert
Skottland markert i blått er en betydelig del av unionens geografi

Det gikk en bølge av uavhengighet over Europa for noen år siden. Alle ville være sitt eget land, noe som førte til at f.eks. Tjekkoslovakia ble to land. Det gikk bra i de to landene, men jeg er nok mer skeptisk når f.eks. de to spanske autonome regionene Catalonia og Baskerland snakker om det samme. Disse to har sannsynligvis den høyeste levestandarden i Spania. De vil nok klare seg bra på egen hånd, men hva med resten av Spania?

Det snakkes egentlig om uavhengighet over hele Europa, bl.a. i Finland, Frankrike, Tyskland og Italia. I tillegg er det mange østeuropeiske land som har en betydelig russisk minoritet. Jeg kan forstå ønsket om å leve mest mulig fritt. Det er slik vi er skapt. Vi trives best sammen med våre egne, noe vi kan se helt fra statsnivå og ned til debatter om kommunesammenslåing. Tilhørighet er viktig for oss.

Det er 10 dager til skottene skal stemme over om de vil ut av unionen med England, Wales og Nord-Irland (UK). I den nyeste meningsmålingen har ja-sida for første gang et lite flertall, med 51 mot 49 %, men det er også noen målinger med motsatt resultat. Dette har nok likevel skapt en del panikk på begge sider av grensa. Jeg er ikke sikker på hvilke ressurser Skottland rår over, men det blir nok harde forhandlinger hvis ja-sida vinner.

Basert på andelen av befolkningen i UK vil Skottland ha krav på eiendommer til en verdi av minst £ 109 milliarder. Dette skal være et konservativt anslag. Jeg antar at Skottland er med å betale for en del dyre poster i de britiske budsjettet, som gjeld og militært materiell. Jeg vil tro at dette er utgifter de vil kvitte seg med. Storbritannia har f.eks. plassert atomdrevne u-båter i Skottland, og disse skal være verdt £ 2,1 milliarder. Det blir store utgifter som færre briter må betale for.

Jeg lurer derfor på om situasjonen kan bli liknende den de har i Spania, at resten av landet vil slite. En skulle kanskje tro at det blir vanskelig for Skottland å klare seg utenfor unionen, og det blir det kanskje, men det blir sannsynligvis betydelig vanskeligere for Storbritannia å opprettholde den økonomiske og politiske kapasiteten de har i verden i dag. BBC legger vekt på at Skottland bare utgjør 8 % av befolkningen i UK og 7 % av eksporten fra UK, mens de utgjør hele 32 % av arealet.

Når det gjelder tallene fra BBC er ikke olje tatt med i regnskapet, og det forandrer kanskje på mye. UK er nemlig den andre største gass og oljeprodusenten i Europa, etter Norge. Det gjør at de dekker hele 97 % av eget oljeforbruk og 75 % av eget gassforbruk fra egen produksjon. Det kinkige er at oljeindustrien er basert i Skottland. Det blir kanskje diskusjoner om hvor mye olje det er igjen, og hva skottene må betale for det, men jeg vil tro at en eventuell ny stat i nord vil dra inn klart mest på skatter og avgifter fra oljeindustrien. Dette kan dermed bli et hardt slag for regjeringen i London.

Når en tenker over den tiden vi lever i med store utfordringer i forhold til vekst, statsgjeld og sannsynligvis nye kostbare militære operasjoner for et land som vil være en global aktør på linje med USA, kan jeg forstå at den britiske regjeringen er engstelig. Det er vel ikke mange som sier så mye om hva en eventuell skotsk uavhengighet vil gjøre med resten av unionen, men jeg tror ikke det er positivt.

Det er derimot positivt at det er mulig å trekke seg ut av en union. Det blir spennende å se hva som skjer hvis skottene stemmer ja. Det er ting som tyder på at det egentlig ikke er mulig i de to mest kjente unionene, USA og EU. Det er på en måte forståelig, for det er egentlig en trussel mot det prosjektet unionen var. Vi ønsker oss likevel alle uavhengighet. Da burde vi i det minste prøve å forstå vår egen minoritet, samene. Er det urimelig at de føler et visst eierskap til store områder i nord? Bør dette eierskapet også gjelde olje/gass og eventuelle andre naturressurser? Det er ikke utenkelig at den gamle konflikten om Nord-Norge kan tilspisse seg.

http://www.bbc.com/news/uk-28192293
http://www.businessforscotland.co.uk/10-facts-about-scotlands-oil-and-independence/
Wikipedia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s