Hva mener dere på Rogalandsbenken?

Dette er Rogalandsbenken på Stortinget:

AP:Eirin Sund, Torstein Tvedt Solberg, Hege Liadal Haukeland,
H: Siri Meling, Arve Kambe, Tina Bru, Sveinung Stensland
Frp: Bente Thorsen, Roy Steffensen, Helge Thorheim
Krf: Geir Toskedal, Olaug Bollestad
V: Iselin Nybø

Jeg sendte en mail til Solveig Horne og Barne, Familie og Inkluderingsdepartementet for et par måneder siden med noen spørsmål jeg lurte på. Les Hva mener du, Solveig Horne?

Drammens Tidende skrev kort tid etterpå en kommentar. Der kom det fram at et par stortingspolitikere fra Buskerud hadde lovet å ”gå barnevernet etter i sømmene.” Hvis de virkelig ønsker det, er det ikke vanskelig. Kommentaren var kanskje et forsøk på å oppmuntre til et tiltak de ønsker velkommen, men den hadde ellers noen mangler. Her er en kommentar jeg la igjen på dt.no:

”Dette er ikke vanskelig. Barn og foreldre har ikke noen rettssikkerhet i det hele tatt. Det er veldig mange vedtak som ikke er basert på saklig informasjon, og det er faktisk mange saker der BV hever seg over PPT, fastleger, spesialister etc. Det er mye synsing, personlige meninger og en fullstendig mangel på fornuft som ligger bak mange tiltak, noe som også ødelegger for de BV-ansatte som faktisk gjør en god jobb.

Hvis ansatte i barnevernet hadde krav til dokumentasjon, og hvis det hadde vært et form for kontrollorgan som hadde innsyn, hadde vi unngått denne situasjonen. Hvis denne såkalte alliansen ikke finner ut av dette, er vel realiteten at barnevernet opererer helt på egen hånd. I motsatt tilfelle er barnevernet akkurat sånn politikerne vil ha det. Er ikke det et stort nok problem til at DT kan skrive en mer kritisk kommentar? Det er flott at DT publiserte denne kommentaren, men jeg håper avisen følger opp for å “oppmuntre” politikerne til å holde det de har lovet.”

Denne kommentaren oppsummerer egentlig det jeg vil si til Rogalandsbenken på Stortinget. Det er mange av oss som har dokumentert overgrepene og brudd på menneskerettigheter i barnevernet. Det er mange barn og foreldre som har forferdelige erfaringer å fortelle om. Det er likevel veldig vanskelig for foreldrene å bli hørt, selv om de har rett, for barnevernet trenger ikke stå til ansvar for noe. Myndighetene tillater dette ved at de ikke krever noe innsyn i det barnevernet foretar seg. Dette er likevel ikke noe spesielt for barnevernet. Dette skjer sannsynligvis i alle etater som får operere uten innsyn, og uten noen form for kvalitetssikring.

Det har vært mange saker angående barnevernet i Rogaland. I fjor meldte f.eks. NRK at Barnevernstjenesten i Stavanger sleit med at mange sluttet i jobben. Flere aviser, bl.a. Ny Tid og Dagbladet dekket i 2012 en sak der Barnevernet i Stavanger tok barna til et indisk foreldrepar, og vedtok ganske ekstreme betingelser. Grunnlaget for vedtaket skal ha vært at barna sov i foreldrenes seng, ble matet med hendene og at det var manglende samspill mellom mor og barn. Dette er et et godt eksempel på en sak som kunne ha blitt løst med mindre dramatiske og traumaiske virkemidler.

I en annen sak brukte Stavanger kommune 500 000 kroner på å smugle to barn ulovlig ut av Tyrkia. Fosterforeldrene hadde tatt barna med på ferie til Tyrkia, men ble tvunget til å bli der i over 3 måneder. De biologiske foreldrene hadde anlagt sak, og siden barna i mellomtiden hadde blitt tyrkiske statsborgere, ga tyrkiske myndigheter fosterfamilien utreiseforbud mens saken pågikk. Stavanger Aftenblad skrev en artikkel der de antydet at kommunen kanskje hadde gjort seg skyldig i korrupsjon.

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte et tilsyn med barnevernstjenesten i Stavanger i 2013. Kommunen fikk da et avvik fordi den ikke sikret systematisk oppfølging og kontroll av alle barn i kommunale fosterhjem.

photo of a sad teddy
Det er mange barn som blir fjernet fra det kjente miljøet sitt uten at dette er nødvendig.

Det er mange slike saker som viser at det er nødvendig med et kontrollsystem. Jeg er ikke ute etter å fjerne barnevernet, for det er ingen tvil om at mange barn og familier trenger hjelp. Det er likevel mye som tyder på at mange barn blir skilt fra begge foreldrene (og blir heller ikke plassert hos slektninger) der dette ikke er den beste og minst traumatiske løsningen. Det er dessuten mange barn som trenger hjelp, men som ikke får det, eller ikke får det tidsnok. Det er faktisk like tragisk som de overgrepene vi ser fra barnevernet. Det er sannsynligvis ikke nok med små endringer. Det må egentlig en helt ny etat til, og det må være et innsyn og kvalitetskontroll på plass.

Poenget er faktisk at barnevernet skal hjelpe barn til en bedre livssituasjon der det er nødvendig. Det klarer de i mange tilfeller, men de svikter også mange barn. Mitt spørsmål til Rogalandsbenken blir derfor kort og enkelt: Hva skal dere gjøre med dette? Skal dere ta kontrollen tilbake fra barnevernet?

Bare for å nevne det, helseministeren (Bernt Høie) og barneministeren (Solveig Horne) representerer også Rogaland. De er vel en del av Rogalandsbenken, selv om de er statsråder. Selv om jeg stiller spørsmålene til hele Rogalandsbenken, må gjerne de to statsrådene fra Randaberg og Haugesund ta ansvar selv.

Advertisements

2 thoughts on “Hva mener dere på Rogalandsbenken?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s