Et overlegent barnevern

Jeg har tidligere beskrevet statssponset barnetrafficking og det offentliges overgrep mot barn og familier i Norge. Det er flere grunner til at dette er så omfattende, og så gjennomsyret i den norske statsadministrasjonen og i etater. Dette er ikke en ny tankegang. Jeg vil påstå at dette er en manifestasjon av holdninger som har fått gro vilt i 500 år.

Europa kontrollerte fremdeles det meste av Afrika så seint som for 100 år siden. Da snakker vi om England, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Portugal og Belgia. Bortsett fra Belgisk Kongo, som var spesielt grusomt, var ikke disse koloniene kontroversielle blant europeere. Holdningen var at afrikanere var primitive og trengte den siviliserte, hvite mann for å lære å bli et ekte menneske. Det var nok også en akseptert holdning at vi fortjente naturressursene i afrikanske land fordi vi hadde makt. Men dette var likevel bare en gjentakelse av det som hadde skjedd i Sør-Amerika.

De to amerikanske kontinentene hadde en økonomi som var basert på institusjonelt slaveri. Når det gjelder USA sa grunnloven at alle var frie, men de som skrev under dette dokumentet hadde slaver selv. Dette opphørte offisisielt i USA i 1876, men det var ikke før i 1965 de svarte begynte å vinne fram med sine krav om borgerrettigheter. De nesten 90 årene med Jim Crow-lover innebar at det var lovlig å behandle svarte som mindreverdige. Det betydde f.eks. at svarte ble sendt til sine egne skoler, og disse skolene ble nedprioritert. De ble også holdt utenfor i arbeidslivet.

Det var sikkert mange som ikke var enig med dette, men det var få som protesterte. Når vi ikke protesterer kommer slike ideer gjerne tilbake igjen. Hitler fant mye inspirasjon fra det som skjedde i USA. Da tenker jeg på slaveriet, Jim Crow-lovene, behandlingen av urbefolkningen (indianerne i USA fikk ikke statsborgerskap før i 1924), eugenics (tanken om at en kan forbedre befolkningen genetisk, men hvem bestemmer hvilke raser og trekk som skal bort?)

Dette er noen eksempler fra vår nære fortid. De overgrepene vi ser at Barnevernet gjør i dag er en manifestasjon av den samme tankegangen. Jeg tror ikke Hitler kunne gjort så mye som han gjorde uten at tilstrekkelig mange tyskere enten var enige eller for feige til å motsi han. Hvis dette er en holdning mange har, vil denne tankegangen slå rot i et samfunn.

beethoven
Beethoven var plaget av dårlig helse hele livet. Mannen blir regnet som en en de største komponistene gjennom tidene, men han var syk hele livet, og hadde sannsynligvis aldri blitt sett på som et menneske med kvaliteter i dag. I eugenics-bevegelsen hadde han sannsynligvis blitt abortert p.g.a. lytene sine, og Barnevernet hadde antakeligvis tatt barnet og sørget for at det ble traumatisert og ytterligere skadet av medisiner og mangel på stimuli.

Den har gjort det i Barnevernet, men vi har en mulighet til å si i fra. Jeg har skrevet i tidligere innlegg at barnevernet har en tendens til å angripe fattige og de som ikke faller inn under definisjonen av en A4-familie. Minoriteterer er spesielt utsatt, for de faller gjerne utenfor alle rammer som nordmenn forventes å holde seg innenfor. Det er en overlegen holdning.

Hvordan våger du å tro at du kan gjøre det like bra, eller hvordan våger du å velge et annerledes liv! Jeg tror det beskriver litt av tankegangen.

Jeg avslutter med et sitat av Martin Niemöller. Han er en kontroversiell skikkelse, for han kom også med noen antisemittiske uttalelser, som han tok et oppgjør med seinere. Han var likevel en av de første prominente tyskere som gikk offentlig ut mot Hitler, og han satt 7 år i en konsentrasjonsleir for det.

Først tok de kommunistene          
men jeg brydde meg ikke             
for jeg var ikke kommunist           

Deretter tok de fagforeningsfolkene
men jeg brydde meg ikke
for jeg var ikke fagforeningsmann

tok de jødene                
men jeg brydde meg ikke  
for jeg var ikke jøde               

Til slutt tok de meg
Men da var det ingen igjen til  å bry seg                                  

Diktet heter Likegyldighet. Det er nettopp derfor det er viktig å si fra om at Barnevernet  begår overgrep og bryter menneskerettigheter. Dette skjer faktisk i Norge. Dette gjelder oss. Vi kan ikke være likegyldige.

Advertisements

One thought on “Et overlegent barnevern

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s