Vi hater dere!

Kumlokk med det gamle byvåpenet for Haugesund
Jeg er ikke sikker på om dette er et tidligere byvåpen for Haugesund, men motivet finnes i alle fall på en del kumlokk i hjembyen min. Måkene var med, men i dagens våpen er det bare måker, selv om vi hater dem

Jeg hater måker, sang Odd Børretzen. Det er nok ekstra mange som har nynnet på denne sangen på indre kai i Haugesund denne sommeren. Der ligger det pub’er og restauranter på løpende bånd med servering inne og ute.

Måkene har alltid vært et symbol for noe viktig. Det var fisk som bygde byen, og den symbiosen som eksisterte mellom fiskere og måker er borte i dag. Vi lærte fuglene å spise vårt avfall, men denne sameksistensen passer oss ikke lenger. Vi har likevel gitt måkene en sentral plass i det moderne, forenklede byvåpenet vårt. Det består faktisk utelukkende av tre måker, men de passer egentlig ikke inn i en moderne by.

Jeg har tidligere brukt uttrykket vippepunktet eller ”the tipping point”, som BBC gjorde i en serie tidligere i år. I den undersøkte de ulike naturtyper for å se om vi om vi nærmet oss et målbart punkt der det ikke lenger er mulig å snu utviklingen i forhold til klimaendringer. Kanskje er de forhatte måkene et slags vippepunkt for oss?

Måkene har endret atferd denne sommeren. De har flydd inn under persiennene og faktisk røsket maten ut av hendene på sjokkerte gjester. Dette forarger, men det er verdt å tenke over hva som skjer. Hvorfor er måkene så desperate at de tar slike sjanser? Se en kort reportasje fra TV Haugaland.

Men dette gjelder ikke bare matmangel. Det gjelder gammel menneskelig atferd. Forkortelsen PBT brukes i forhold til miljøgifter. P står for persistent eller motstandsdyktighet mot nedbryting. B står for bioakkumulerende og blir brukt om evnen til å samle seg opp i levende skapninger. T står for toksisk (giftig).

Det er i tillegg noen miljøgifter som kalles hormonforstyrrende stoffer. Det virker kanskje ikke som om de er farlige, for de varer ikke lenge og samler seg ikke opp i kroppen. Det kan likevel være alvorlige og langvarige virkninger, og hormonforstyrrelser kan dukke opp i barna til de måkene som ble utsatt for giftene. Det er ikke rart måkene forandrer atferd, for vi gjør det også. Disse stoffene forandrer DNA’et vårt, eller hvordan DNA’et fungerer. Det er mye forskning på bl.a. nevrologiske utviklingsforstyrrelser som autisme, ADD, ADHD og lærevansker. Grunnen til at det er en stor økning i slike diagnoser kan nettopp være miljøgifter.

Mange av de stoffene vi snakker om ble sluppet ut for 30-40 år siden. Vi slipper fremdeles ut gift, så vi kommer nok til å se effektene i lang tid, selv om vi skulle kutte ut alle utslipp allerede i dag.

Jeg har ikke satt meg inn i hvilke gifter det er snakk om, men ifølge Naturvernforbundet er bl.a. PCB, brommerte flammehemmere og klorparafiner de med lengst halveringstid i miljøet. Det har blitt funnet brommerte flammehemmere i f.eks. husstøv, men disse stoffene finnes sannsynligvis i større grad i bekker, elver, innsjøer og fjorder. Jeg kjenner ikke til hele veien disse giftene tar fra avfallsplassene våre til levende organismer, men det er ingen tvil om at de før eller seinere havner i maten. Dette gjør måkene syke og det gjør oss syke. Det som er tydeligere hos måkene blir kanskje tydeligere hos mennesker etter hvert (jeg tror egentlig det er tydelig nok allerede). Det er kanskje en advarsel når måker forandrer atferd?

Det er noe vi kanskje burde ofre en tanke mens vi nyter luksusen på Indre kai der vi spiser og drikker godt mens vi drar fram mobil/ipad/ipod etc. Vi trenger ikke ty til desperate handlinger som våre venner i byvåpenet.

Vi har betydelig enklere liv, men det kommer muligens til en pris.

Kilde:

Naturvernforbundet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s