U-svingene

“Game changer: A newly introduced element or factor that changes an existing situation or activity in a significant way.” Merriam Webster

Det er et nytt uttrykk som ifølge den amerikanske ordbka Merriam Webster ble brukt for første gang i 1993, og det er muligens passende til det som skjer i Syria for tiden. ISIS har forandret en del forutsetninger. Vesten med USA i spissen har det med å ta u-svinger i sine bestrebelser for å gjøre verden til et bedre sted å leve.

Vi vet hvordan det gikk i Irak. De fleste støttet Saddam Hussein i krigen mellom Irak og Iran, mens USA senere var så opptatt av å få Saddam fjernet at de fabrikkerte bevis i FN for å få sine allierte med på laget. Nå tviler jeg på om noen sørger over tapet av den irakiske diktatoren, men det er større ting på spill her.

Jeg vet ikke om Vesten har direkte støttet Syria, men alle har i alle fall visst om regimets forbrytelser mot sin egen befolkning (som de også gjorde i Egypt og Libya, og gjør i f.eks. Saudi Arabia). USA har støttet opprørerne i Syria, selv om det har vært kjent lenge at det er Al Qaida-grupper blant dem. De tenker vel at det er et mindre onde enn President Assad.

Nå er det ting, som i følge avisa The Independent, tyder på at USA er i ferd med å ta en ny u-sving. Det ser nemlig ut som de hjelper syriske myndigheter. USA skal ha gitt Syria etterretningsinformasjon slik at de kunne angripe ISIS-posisjoner med artilleri.

For å gjøre dette ekstra komplisert er det en mulighet for at ISIS kan blokkere forsyningslinjen mellom den tyrkiske grensa og opprørere i Aleppo. Det har også vært uttalelser fra militærledelsen i USA som tyder på at det kan bli nødvendig med et amerikansk luftangrep mot ISIS inne i Syria.

US 10th Mountain Division soldiers in Afghanistan
Amerikanske soldater som leter etter Talibankrigere i Afghanistan. Den nye type krig slutter egentlig aldri, men følger et mønster med ulike trusselvurderinger og kortvarige allianser.

Det er et veldig komplisert spill å forholde seg til allierte som samtidig er fiender, og en kan lure på hvem som egentlig er fienden. De fleste land har som grunnidé at de aldri samarbeider med terrorister, i alle fall hvis vi snakker om individer eller små grupper. I dette tillfeller er det snakk om en større gruppe, og de har tydeligvis en del makt etter som de kan være veldig framgangsrike i både Irak og Syria samtidig. Det betyr kanskje at USA velger å samarbeide med Syria, på samme måte som de tidligere har samarbeidet med Irak under Saddam Hussein.

Dette er kanskje nødvendig for å nedkjempe et større onde, men jeg lurer ofte på om disse u-svingene virkelig gjør verden mer stabil. Vi aner egentlig ikke hva som skjer, og det er nok mye som skjer bak lukkede dører som hadde sjokkert oss. Det er ikke sikkert disse u-svingene er nødvendige for å stabilisere verden. Dette er kanskje et spill der de som styrer verden (f.o.f. NATO og EU) posisjonerer seg slik at vi oppfatter dem som våre frelsere. Hvis det stemmer hjelper kanskje “frelserne” våre til med å skape ustabile situasjoner sånn at de kan redde oss.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s