Flertallets tyranni i folkekirken

Olavskirken Avaldsnes
Olavskirken på Avaldsnes ble bygget på Harald Hårfagres gamle kongsgård på Karmøy i perioden 1250-1320. Vi glømmer lett at vi er en del av en gammel tradisjon med forbindelse tilbake til norsk kultur og med røtter tilbake til eldre jødisk, afrikansk og arabisk filosofi.
Eget bilde

Det er noe som jeg aldri slutter å undre meg over, den store mengden nordmenn som ikke bryr seg om kirken, men som likevel har veldig sterke meninger om teologien. Det var en gammel diskusjon som ble tatt opp igjen i april da vielse av homofile ble vurdert på nytt.

Da statsskirken ble oppløst for et par år siden, fikk vi en folkekirke. Poenget med å oppløse kirken var vel, bortsett fra at staten ikke skulle favorisere en bestemt religion, at kirken skulle få styre seg selv. Det skjedde etter at konger og seinere regjeringer i århundrer hadde blandet seg inn, og bestemt hva kirkens menn og kvinner skulle mene om sin egen tro. Nå har vi en folkekirke som staten forøvrig fremdeles finansierer.

Det er mange eksempler på skiftende syn gjennom historien.Det var en tid da det ikke ble akseptert med skillsmisse f.eks. Det var ikke bare det at prester mente det var problematisk for skilte å gifte seg på nytt. Det var holdningen i samfunnet at respektable mennesker ikke skilte seg, og hvis de gjorde det likevel, fortjente de altså ikke den samme statusen som andre.

Det var akseptert med ulik sosial status. Jeg gikk på videregående skole (idrettslinja) i den gamle industribygda Sauda, der det var et smelteverk  på den tida (1984-86). Jeg husker en av lærerne snakke om sosiale forskjeller i en ganske nær fortid. Det hadde f.eks. vært en tennisbane der, men den var forbudt område for arbeidere. De holdt seg sannsynligvis til boksing og fotball, mens de kondisjonerte spilte tennis. Hvis vi går lenger tilbake (1860) var det vel nettopp sosial status og det å godta den statusen en var født med, som var et tema i Bjørnstjerne Bjørnsons En glad gutt.

Den nevnte homofiliebatten er et annet eksempel. Det har gått fra å være ulovlig til å bli stadig mer akseptert, også blant vanlige folk. Det var nok likevel mer folket enn loven som hadde problemer med denne livsstilen, for selv om homofili ble straffbart allerede i 1268, er slike saker nesten fraværende i skandinaviske tingbøker og rettsreferater (wikipedia).

Dette er noen få saker som viser hvordan samfunnet har forandret seg. Når det gjelder homofili er det nok fornuftig for kirka å stille prestene fritt. Det er ikke den til enhver tid rådende holdningen som bør styre en 2000 år gammel filosofi. Jeg tror til sammenlikning de fleste godtar at Tripikata (de tre kurvene) er den læren buddhister må forholde seg til, Vedaene er de åpenbarte tekstene for hinduene, mens muslimene har Koranen. De kristne har på samme må sine hellige skrifter å forholde seg til, Bibelen. Da virker det litt rart å vise tilbake til Bibelen når det tilfeldigvis sammenfaller med folkets populære mening, men overprøve denne autoriteten når den sier noe ubehagelig.

Jeg tror derfor det hadde vært lurt med en generell mulighet for prester til faktisk å leve etter den Bibelen de skal forkynne. Alternativet er vel å ha samvittighetsløse (eller skruppelløse) prester. Mange prester mener de kan vise tilbake til den autoritative teksten når de ikke vil vie homofile par. Det er samtidig prester som synes det er uproblematisk. Dette minner meg litt om debatten om reservasjonsrett. Det er en generell rett som like gjerne kan gjelde prester som leger. Det som er spesielt i helsevesenet er at mange vil nekte fastleger reservasjonsrett, mens loven faktisk gir de som skal utføre abortinngrepet den retten. Men på samme måte som gravide kvinner kan gå til en annen fastlege, eller t.o.m. gjøre en avtale direkte med sykehuset, kan homofile par gå til en annen prest. Dermed kan kirkens offisielle syn være at homofili ikke har støtte i Bibelen, mens individuelle prester kan ta et selvstendig valg. Det er en tydelighet alle bør kune leve med.

Det skjer ikke så ofte lenger, men jeg hører fremdeles om tid til annen om prester som ikke vil vie skilte. Dette blir gjerne slått opp som noe trangsynt og intolerant, men det er ikke lenge siden det var en del av presters reservasjonsrett. Det er altså rom for ulike syn, selv om den offisielle holdningen til kirken er at det er uproblematisk i forhold til autoriteten (Bibelen).

Ap-politikeren Silje Grytten var en av de som ville tvinge kirken til å endre teologien i homofili-spørsmålet. Da Kirkemøtet tidligere i år stemte mot et forslag om å la homofile få gifte seg i kirken, ble det store reaksjoner i folkekirken, og bloggeren Sven Henriksen var en av mange som ga uttrykk for sin forargelse over at folkekirka ikke var organisert som en Idol-konkurranse. Silje Grytten meldte seg ut og uttalte til NRK at kirken ikke lenger var en folkekirke, og var “veldig skuffet over at kirken, så aktivt, velger å opprettholde denne praksisen.” Det er kanskje litt flåsete sagt av meg, men hun melder seg neppe ut av Arbeiderpartiet hver gang det er uenighet på store saker. 

Fra kirkens ståsted er det naturligvis viktig at forkynnelsen føles relevant for menneskene i samtiden, men den må likevel ikke miste kontakten bakover. Bibelens budskap er ikke nødvendigvis det mennesker i 2014 vil høre, men så er det heller ikke noe krav til medlemskap. Den lutherske teologen Carl Fredrik Wisløff omtaler i en av bøkene sine en viss type teologer som går rundt som kelnere og spør folk hva de kunne tenke seg: Kaffe? Te? Etisk idealisme? Sosial kristendom? etc.

Det er i hovedsak to typer budskap kirken kan servere oss. Det vi vil høre eller det Gud vil vi skal høre. I et litt mer formelt språk skiller en mellom en menneske-sentrert og Gud-sentrert forkynnelse. Spørsmålet blir hva som menes med relevant. Det virker som at mange tar det for gitt at det i en folkekirke er folket som bestemmer innholdet, mens evighetsperspektivet blir skrotet. Hvis en følger en slik tankegang må vi egentlig ha en helt ny teologi, og dermed ny religion, hvert år.

Kanskje var det nettopp et utslag av dette da den tidligere presten på Vålerenga i Oslo, Einar Gelius, bl.a. brukte gudstjenestene sine til å be for at fotballaget i bydelen vant kamper. Han ga ut ei bok som bl.a. inneholdt erotiske tolkninger av Bibelens fortellinger om Jesus, samt at han delte egne seksuelle erfaringer og snakket positivt om porno og gruppesex. Han deltok også på en del ting i media som stort sett dreide seg om å promotere seg selv. Han fikk massiv støtte av det flytende teologi-begrepet i folket.

Bibelen sier ikke at det er noen som ikke er velkomne i kirka. Den sier derimot at alle er velkomne, også syndere. Det offisielle synet kan dermed bli at kirka ikke er motstandere av forandring, så lenge det er i samsvar med Bibelen. Da er det mulig for motstandere å tolerere hverandre, men det er viktig at denne toleransen går begge veier. Jeg synes det har vært et tendens mot at de som faktisk forsvarer Bibelen blir sett på som intolerante elementer vi snarest bør få ut av kirken.

Kirken og kristendommen har historisk sett ikke vært en inidividuell religion. Det har ikke vært noe du utøver alene. Kirken var på en måte storfamilien som hjalp foreldrene til å oppdra barna, og den hjalp ikke minst fattige. Det var mye solidaritet der, noe en ikke alltid fant i samfunnet. I våre dager har nok det vært statens funksjon, men det blir stadig tydeligere at staten ikke gjør en god jobb. Samfunnet er ikke slik det en gang var, og kirka har under statens ledelse blitt påvirket av samfunnets manglende solidaritet. Dugnadsånden, og tanken om at menneskene har en felles historie, er borte. Problemet til mange i dag er at de bestemmer hvordan livet skal være, og deretter justerer de religionen slik at den samsvarer med det livet de vil ha. Jeg tror det er det det dreier seg om når vi vil tvinge prestene til å mene det folket mener, og til å ansette underholdere som Gelius.

Advertisements

One thought on “Flertallets tyranni i folkekirken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s