Hersketeknikker i barnevernet

Berit Ås populariserte på 70-tallet begrepet hersketeknikker. Hun hadde en definisjon som bestod av fem teknikker:

 1. Usynliggjøring (individer blir bortglemt, forbigått eller «overkjørt»)
 2. Latterliggjøring (foregår når individers innsats blir hånet, ledd av eller sammenlignet med dyreatferd.
 3. Tilbakeholdelse av informasjon (foregår når individ av gruppe A, som en selvfølgelighet, henvender seg til andre individer av gruppe A, og individer av gruppe B ikke gis informasjon)
 4. Fordømmelse uansett hva du gjør (enten er du for passiv, eller så er du for pågående. Også kalt dobbelstraffing)
 5. Påføring av skyld og skam (skjer gjennom latterliggjøring, ydmykelser, blottstillelse og ærekrenking. Kilde: wikipedia

Mødre beskytter barna sine for enhver pris. Det ligger i ryggmargen og er viktig for alle dyrearter, også blant oss mennesker. Det er derfor svært sjelden dette prinsippet blir brutt. Når det skjer hos oss mennesker kaller vi det gjerne Münchausen by proxy.

Münchausens syndrom er en tilstand der en pasient presenterer symptomer og tegn som viser seg å være fabrikerte. Det kan gjelde en selv, men det er ofte barna en hevder er syke. De voksne gjør dette for å få oppmerksomhet, men noen ganger går det for langt. Dette har blitt kjent fordi det har vært noen foreldre som har skadet barna sine fysisk, og noen ganger har det endt med dødsfall. Da snakker vi hovedsakelig om kvelning og forgiftning, men det er også tilfeller der foreldrene ikke gjorde noe. Det er f.eks. enkelte veldig sjeldne medfødte sykdommer som kan lett kan se ut som mishandling. Les mer i Tidsskrift for norsk psyklogiforening.

Det har ikke blitt forsket så mye på det, men det blir antydet at 1 % av uventede dødsfall i spedbarnsalder har med Münchausen å gjøre. En studie som gikk over to år i England og Irland konkluderte med at 0,5 barn per 100 000 under 16 år var offer for denne type mishandling, og minst 2,8 per 100 000 barn under 1 år (McClure, Davis & Meadow, 1996). Basert på disse tallene beregnet Shreier (2004) at det i USA vil komme ca. 200 nye tilfeller i året.

Ifølge ssb.no var det 1 256 650 nordmenn under 19 år i januar 2014. Det er 993 861 under 15 år. For å samenlikne med statistikken fra England/Irland antar jeg at det er 1 million under 16 år. Hvis vi antar at 0,5 per 100 000 er ofre for MSBP, vil det si at det er 5 nye tilfeller i Norge hvert år.

gutt som sitter på en sykehusseng
Bildet er hentet fra en artikkel om soveforstyrrelser. I stedet for å gjøre jobben med å utelukke andre muligheter, er det noen som beskylder moren for å lyge.
wikimedia commons

Grunnen til at jeg tar dette opp nå er at det ser ut som barnevernet bruker dette i argumentasjonen sin, ofte antyder de det uten å si det direkte. Hvis de slenger ut beskyldninger om psykisk sykdom, blir det vanskelig for foreldrene (dette blir brukt spesielt om mor) å forsvare seg. Selv om veldig mange opplever en kortvarig psykisk sykdom en eller annen gang i løpet av livet, blir dette gjerne en livstidsdom. Hvis jeg går ut fra et øyeblikk at barnevernet har et poeng når de på sin feige måte antyder Münchausen uten å si det rett ut, virker det som det går litt inflasjon i begrepet. Flertallet av de ekte Münchausen-sakene dreier seg om fysisk mishandling. Når de knytter det til for mye omsorg, og forsøk på å gi barnet diagnoser det ikke skal ha, snakker vi om et betydelig lavere tall enn 0,5/100 000 barn.

Jeg tror ikke det er en overdrivelse hvis jeg antyder at 1 av de 5 statistiske tilfellene vi har i Norge er av denne arten. Jeg har ikke fulgt slike saker, men gjorde et raskt søk der jeg i løpet av 5 minutter lagret noen artikler for å lese dem seinere. Det var altså ikke snakk om utilgjengelig informasjon, men jeg vil tro det er mer graverende tilfeller jeg ikke kjenner til.

I en sak som Flekkefjord Tidende omtalte gjorde ikke barnevernet noe vedtak. Da denne kvinnen ikke fikk den lovede sluttrapporten, ba hun om å få alle dokumentene 8 måneder seinere. Der kom det fram at de hadde gitt moren diagnosen alvorlige psykiske lidelser. Det var noe den ansatte i barnevernet hadde skrevet uten at det var lege eller psykolog involvert. Dette er en metode de benytter seg mye av.

En annen kvinne mistet barnet sitt 1 år etter fødselen. Barnevernet hadde vært involvert helt fra fødselen og de tok altså barnet etter 1 år. De baserte seg på en 20 år gammel rapport fra en periode da kvinnen hadde hatt spiseforstyrrelser. Psykologen som skrev rapporten hadde hverken møtt mor eller datter.

I en tredje sak kontaktet en mor barnevernet fordi hun ønsket mer samvær med barna, men barnevernet svarte med å ta barna. De viste til at hun var psykisk ustabil, men det virker ikke som det er en dokumentert påstand.

Dagbladet skrev nylig om en sak der barnevernet mente at de visste bedre enn fastlegen og en spesialist i nevrologi. Moren hadde tatt barnet til lege ofte, noe som er naturlig etter som det var tydelig at barnet trengte hjelp. Barnevernet så dette som en sykeliggjøring, og mente at moren viste for mye omsorg. De brukte heller ikke i det tilfellet begrrepet Munchausen, men jeg kan ikke se noen andre logiske konklusjoner.

Dette må regjeringen ordne opp i, for vi kan ikke ha et barnevern som bevisst bruker hersketeknikker som en arbeidsform. Der de kan gjøre noe godt, ødelegger Barnevernet i stedet familier. Jeg tror likevel det største problemet er noen få individer som opererer på eget initiativ.

Advertisements

17 thoughts on “Hersketeknikker i barnevernet

 1. En utrolig god artikkel , detet minner om en fars kamp i Bodø, der de har nektet faren å ha noensomhelst kontakt med sin sønn . En av grunnene er at dette barnet har autisme og en meget god lege er inne i bildet og vitnet for faren i tingretten for en stund siden, denne fantastiske legen ble regelrett gjort narr av i tingretten, til tross for at hankan dokumentere at han har hjulpet mange , Det er skremmende at barnevernet i Bodø utøver overgrep mot ett barn som trenger skikkelig legehjelp og oppfølging , slik faren ønsker .
  Far ble fratatt totalt samvœr med sønn – i samråd med Dr. Flatebye ønsket han å gjøre sin sønn frisk .
  I klage til Fylkesmannen i Nordland forlanger far at fosterforeldrene setter seg inn i kostregulering, at kontroll på dette blir fulgt opp , slik at det fet blir dokumentert effekter og endringer hos barnet6 , at de konsulterer Dr. Flateby, som kjenner til autisme og kan helbrede barnet.

  Dr. Geir Faleby vitner for far Geir Arntsen i fylkesnemda i oktober 2013 – legen overleverte brisjyren om kostregulering til barnevernet – barnevernet setter seg tilogmed utsagn fra en lege som er almen kjent for sin kunnskap om autisme .
  Lucas Arntsen, f. 13.07.08 .
  Barnevernt gjør seg skyldig i overgrep på ett barn ed å nekte blodprøve for å avdekke PANDAS DISYSE,

  PANDAS er en hypotese å være en autoimmun lidelse som resulterer i en variabel kombinasjon av tics , tvangstanker , tvangshandlinger, og andre symptomer som kan være alvorlige nok til å kvalifisere for diagnoser som kronisk tic lidelse , OCD , og Tourettes syndrom ( TS eller TD ) . Årsaken antas å være av samme art som i Hams korea , som er kjent til å resultere fra barndommen gruppe A streptokokk ( GAS ) infeksjon som fører til den autoimmune lidelsen akutt revmatisk feber , hvorav Hams er en manifestasjon. Som Sydenhams , er PANDAS tenkt å involvere autoimmunitet til hjernens basalgangliene. I motsetning til Sydenhams , er PANDAS ikke forbundet med andre manifestasjoner av akutt revmatisk feber , som for eksempel betennelse i hjertet . [ 4 ] Pichechero bemerker at PANDAS ikke har blitt validert som en sykdom klassifisering , av flere grunner . Sitt forslag debutalder og kliniske funksjoner gjenspeiler en bestemt gruppe pasienter valgt for forskningsstudier , med ingen systematiske studier av mulig sammenheng av gass til andre nevrologiske symptomer . Det er uenighet om hvorvidt det er symptom på choreatiske bevegelser er forskjellig fra de tilsvarende bevegelser av Sydenhams . Det er ikke kjent om mønsteret av brå debut er spesifikke for PANDAS . Til slutt er det uenighet om hvorvidt det er en tidsmessig sammenheng mellom GAS infeksjoner og pandaer “symtomer”:http://www.mayharriet.net/363481491
  Barnemishandling i “Bodø”:https://www.youtube.com/watch?v=qCWtKcSPfaA

  1. Takk for deling og for kommentaren. Jeg pleier ikke å være så direkte, men Geir Arntsen sier det som det er, de er noen syke jævler. Det er vanskelig å forstå at dette foregår i Norge. Forfatteren Asle Toje har sagt at det aldri har vært farligere å være nederst på rangstigen enn det er akkurat nå. Da snakket han bl.a. om mangelen på solidaritet vi ser i dagens samfunn. Dette er kanskje delvis et resultat av at samfunnet har forandret seg, blitt kaldere.

   Det virker som om retten alltid velger å tro på myndighetenes eksperter, mens de ekspertene som støtter foreldrene ofte blir ignorert. Det er bare enda et eksempel på at biologiske foreldre blir motarbeidet. Det burde være veldig logisk og lett for myndighetene å se at dette er galskap, men jeg håper i det minste vi klarer å presse/overbevise de som sitter med makta.

   1. Jeg skriver ukentlig til stortingspolitikere og lokale politikere , og det gjør en masse andre, vi hadde en demostrasjon i Oslo 13 desember og leverte underskrifter og krav til barneministeren om endring i barnevernet , de støtter kun fosterforeldre fordi Magne Raundalen m.m har skrevet en utredning om at det biologiske prinsipp skal vike for det utviklingsfremmende prinsipp, ett dyr vet mere om det biologiske prinsipp enn disse familielobotomistene .
    Forøvrig starter det nå en tvkanal for “folket”:https://www.youtube.com/watch?v=8HYvHDZAQwY

   2. du glemmer av at disse syke djevlene lever godt av dette, som f.eks tor bendos i fylkesnemda som fratok oss barnet uten noen beviser for 4 år sia. se skattelistene, han tjener over 700 000 på denne barnekidnappingen, og trives godt med dette. så du ikke brennpungts dokumentar om korrupsjon blant spykologer i bv og fylket?? når mange av di tjener 4 millioner på og skrive negative rapporter såkaldt bestillingsverk fra bv, og aldri kritiserer dem for feil og ulovligheter, så vil di ikke miste inntekta si på 4 mill i året sofri bv ikke lenger ønsker og bestille rapporter fra di som bestandig går i bv`s favør. og mange som jobber i fylket og retten har selv jobbet med disse syke barnemorderene i bv i mange år sammen, så selvsagt taper foreldre og barn før saken skal opp.. derfor jeg framslite di som SS mordere hele gjengen, og di tjener seg fete på dette og får orgasme at andres lidelser og drap..
    bare se https://www.youtube.com/results?search_query=ida+olea og http://thirdseconds.org/jeg-har-skremt-systemet/

 2. Munchausen by proxy er vel en ikke godkjennt diagnose i Norge enligt barnelege Kjell Aas.

  Kjenner igjen din beskrivelse av balansegangen med Barnevernet. Ikke for mye og ikke for lite. Det ska vare perfekte barn helst hjemme ellers får man lett problemer. Om min ene gutt går for nær en forelder så tolkes det som problem. Er han for langt bort i rommet er det også et problem. Ska man ha målestokk?

  1. Takk for kommentaren. Jeg leste en artikkel i Tidsskrift for norsk psykolgiforening som omtaler dette som en reell, psykologisk forstyrrelse, men det er likevel uenighet blant forskere om kriteriene for diagnosen. Det vil påvirke hvor mange som får diagnosen. Om munchausen er godkjent eller ikke, så er poenget at norske myndigheter bruker betegnelsen, og det sannsynligvis oftere enn det er grunnlag for.

   Trist å høre at du også sliter med denne balansegangen. Håper det bedre seg for mange av oss.

   1. Det er MYE som omtales som reelt av psykologer og barnevernere. Samler man på den dårligste evidensen, begrunnet med sellektivt minne og subjektiv erfaring, kan man lett “bevise” at barnevernet er fantastisk og at alskens diagnoser er korrekte.

    Problemet er at både klinisk psykologi og barnevernet ikke bygger på god evidens.

    Google f.eks “evidensgrad”.

    Siterer fra boken “Frihetens Kår”
    «Kritikken mot hennes [Kari Killén, barnevernets guro (undertegnedes kom.)] teser er at de er for dårlig underbygget. I dette spørsmålet er hun ikke alene. Det kan hevdes som en generell kritikk mot den metodiske svikt i samfunnsvitenskapelig baserte «måleinstrumenter». Lennart Sjøberg har på grunnlag av en omfattende undersøkelse rettet en sterk kritikk mot en rekke psykologiske tester som i dag ofte blir tillagt troverdighet av domstolene (1997). Sjøbergs kritikk følger den samme trend som R.M. Dawes som sammenfatter 30 års forskning over psykologers diagnostiske og terapeutiske kompetanse med den konklusjon at det utgjør et korthus basert på synsing og ideologisk engasjement. (Dawes 1994).»

    Kan leses på Nasjonalbibliotekets sider:
    http://www.nb.no/nbsok/nb/625e827c46f166ab1cd682859e52a7ec;jsessionid=E368809EB611826F16005E7A45B1CE34.nbdigital3?lang=no#0

    “den metodiske svikt i samfunnsvitenskapelig baserte «måleinstrumenter»”

    Fungerer ikke dette, får man ikke faglig god evidens. Det gir mulighet for synsing, ideologi, osv – liksomfag.

    Men tenkningen passer veldig godt inn i den politiske trend, og politikernes ønske om å utvide sitt domene inn i privatlivene våre. Det er altså i tråd med politikeres og byråkraters OVERBEVISNING. Og da OPPLEVES det som et reelt fag. Man har da opplevelsen av å forstå at dette er rett.

    Men det som er rett oppe i hodet, stemmer ikke nødvendigvis med virkligheten. Det kjenner vi fra ideologienes verden hvor både fascisme, nazisme, kommunisme og mere til ikke strakk til overfor den virklige verden.

    Man har ikke lært fra den nære historien at det tenkte ikke nødvendigvis virkligheten utenfor hodet… For det tenkte oppleves som “det rette” og som “det sanne”.

    Da trenger man å korrigeres av empiri, signifikant forskning, god metaforskning, osv. Den korreksjonen vil ikke barnevern og klinisk psykologi ha i særlig grad. De takler ikke paragigmeskiftet vi allerede har forskning nok til å ta.

 3. Angående hersketeknikker, så relaterer det temaet direkte til det man innen psykologien kaller forsvarsteknikker, eller det man innenfor filosofien kaller tankefeil. Wikipedia har en interessant artikkel om tankefeil.

  Sitat:
  “Tankefeil eller argumentasjonsfeil, også kalt fallgruve, er et samlebegrep for falske eller bedragerske argumenter, det vil si argumenter der premissene ikke gir støtte til konklusjonen.”

  Det såkalte barnevernet er full av slikt.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Tankefeil

  Dette igjen relaterer til reell faglighet og fakta- og forskningsbasert tenkning. Her ramler de fullstendig av lasset, og har ingen peiling på forskjellen på argumenter, forsvarsteknikker eller dårlig og god evidens. Dermed er de heller ikke i stand til å møte mennesker med et reelt fag.

 4. Nå ser jeg det : levende forsøkskaniner /laboratorieprøver -det er det som jaktes !
  Jeg har alltid tenkt det :at når de er ferdige med meg har min datter Ingen til og tale og sloss sin sak … noe jeg har formoder kommer til og skje.
  Som en dame jeg møtte (må bare få tillegge at jeg har nå papirer på at det ikke feiler meg det grann -og heller ikke har gjort det ) på en av de psykiatriske avdelingene jeg har vært såpass “heldig” og få undersøke -og skrevet ned alt av avvik på og om : “at det virker som om de tar barna til ENSOMME mødre !” Merk dere hennes observasjon. Lite nettverk betyr liten motstand -færre og overbevise om at “her er det noget” HHCR Norge (som har sloss mot psykiatrien I over 40 ÅR -fortalte at (den hjernedøde og fordrukne) “samboeren” vi hadde : “at han måtte være klar over at psykiatrien førte journal på pårørende og nærmeste familie også !” De har fått en masse drapstrussler og er dynket ned i idiotisk propaganda -og det er Høyt medvitne mennesker om hva som foregår seg bak lukkede dører. Og tror selvfølgelig ikke at det er klekket et egg i verdensrommet og alt det der tullet . Jeg skal selv si at jeg har vært farget av media… men lurte ført på hvordan Så opplyste mennesker kunne være så fjerne I nesa … og det var de jo åpenbart ikke når man så grunnen for hvorfor hevde en overbevisning når US forsøker og kvele borgerrettigheter. En fyr som studerer Godt om litt tilsideforting fortalte meg at Norge hadde inngått avtale med USA om og bruke 35% av psykiatriske innlagte til forskning.. Nå tør jeg ikke fastslå hvilket årstall han sa dette var skjedd …men 1953 /76 / ett eller annet sånt. Og jeg Tenker. Forskningen har ikke akkurat sunket I omfang … og alkymistene florerer som aldri før. Dette de injekserte min friske hjerne med : midt i barnevernsaken står det nå på http://www.helsebiblioteket at ikke skal brukes på mennesker spesielt ikke injeksers !
  Oooobss !
  Hva har de gjort ?
  Hva vil komme til og skje med meg ?
  Jeg var som en 90 års gammel dement dame i over et halvt år …av EN sprøyte !
  I’LL be back !

  1. Takk for kommentaren din. Det var trist å høre om den brutale behandlingen du og datteren din har vært utsatt for. Det er som du er inne på vanskelig å finne noen en kan stole på. Media, forskning, barnevernet, psykiatrien, det er mange som ikke gjør den jobben de fleste forventer at de skal gjøre.

   Når det gjelder psykiatrien er jeg generelt skeptisk til bruken av medisiner. Det er andre muligheter, men disse blir ikke brukt. Jeg har forresten hørt om samarbeid mellom Norge og USA om forskning, og det var vel ikke nødvendig forskning en gang. Jeg tror det fremdeles blir brukt LSD i denne forskningen, og det er vanvittig.

   Håper der går bra med deg og dattera di.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s