Et vern som truer

Hva er et A 4-menneske eller en A 4-familie?

Jeg har skrevet en del om barnevernet i det siste, og nå er det også noen advokater som snakker åpent om et barnevern ute av kontroll. Det er nemlig stadig flere saker der barn blir tatt fra foreldre uten at disse har fått hjelp.

Det ble nylig kjent at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skal utføre tilsyn mot familiesenteret Viktoria i Trondheim. Det skjer etter at 20 familier har klaget. Disse familiene mener at de aldri fikk den hjelpen de var lovet. Les om det på nrk.no. Det gjaldt bl.a. et ungt tenåringspar som gikk til senteret for å få hjelp, men ble fratatt barnet. Nå har pappaen fått omsorgen for barnet, 9 måneder seinere. Dette er en av mange saker som kunne ha blitt løst annerledes.

Barnevernloven nevner en rekke spesifikke hjelpetiltak, bl.a. støttekontakt, plass i barnehage, tiltak som stimulerer barnets fritidsaktiviteter, økonomisk støtte i form av penger, naturalier eller tjenester. Det er min erfaring at dette blir i liten grad brukt. Ansvaret for barnevernet er delt mellom kommune og stat. Når det gjelder førstnevnte er nok kommuneøkonomien avgjørende. Når det gjelder staten er ansvaret fordelt mellom Barne- og likestillingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familieetaten, fylkesmannen og fylkesnemnda for sosiale saker, mens departementet har det overordnede ansvaret for barnevernet. Det høres ut som mange kokker og tilsvarende mye søl.

Jeg har fulgt med på denne type nyheter de siste ukene, og satt med en følelse av at lav inntekt, nasjonalitet og ung alder gjorde foreldrene, og dermed barna, spesielt utsatt. En av de to advokatene som ble intervjuet av NRK sa det samme. Dette er to sitat av Arnhild Skretting i NRK-artikkelen:

Vi er på veg mot ei samfunnsutvikling der det blir slik at om du ikkje har riktig farge, om du er ung mor eller barnevernsbarn sjølv, så tek vi òg frå deg barna dine.

– Ofte blir barna plassert i fosterheim utan at nokon i den næraste familien er vurdert. Denne praksisen må stoppe.

Jeg leste om en annen sak, som den russiske ambassadøren i Norge engasjerte seg i. Det dreide seg om en russisk/litauisk familie, og et barn ble fjernet uten forvarsel og uten noen nærmere undersøkelser etter at en venn av en av døtrene i familien sa at barna ble mishandlet hjemme. Les om saken på Voice of Russia.

Det begynner å gå opp for politikerne at barnevernet er ute av kontroll. Stortingsrepresentant for Frp, Morten Stordalen, vil at barnevernsdpedagoger og psykologer skal autoriseres og at de kan miste denne. Han innrømmer at foreldre under dagens system kan miste barna, som en straff, hvis de takker nei til hjelpetiltak. Les om det på nrk.no

Jeg har også skrevet om, i det siste, at det samme kan skje selv om ber om hjelp, bl.a. fordi mange kommuner ikke tilbyr den hjelpen Bufetat sier de tilbyr. Det bør være noen regler som barnevernet må forholde seg til. Her er et knippe forslag:

  • Ikke plassere barn i et annet fylke. Det virker på meg som at en bevisst vil bryte båndet mellom foreldre og barn raskest mulig, selv om målet skal være å føre barnet tilbake til familien
  • Hvis det er et økonomisk spørsmål må kommunene få øremerkede midler til støttetiltak
  • Først prøve å finne slektninger en kan plassere barna hos, virkelig prøve
  • Ikke plassere barna mer enn en time fra familie eller andre slektninger
  • Søsken bør være sammen, og i størst mulig gruppe. Hvis det er 5 søsken blir det vanskelig, men 2-3 sammen bør være mulig. Fosterbarn som har vokst opp sammen med søsken, klarer seg bedre som voksne enn de som blir skilt
  • Få sakene raskere gjennom rettssystemet, mals 30 dager før saken starter
  • Det betyr at barnevernet må avslutte undersøkelsen sin raskere, og at de må dokumentere bedre
  • Det å fjerne barna bør være siste utvei, etter at en har prøvd alt annet, men det er ofte det første en tenker på

Jeg avslutter som jeg startet, med spørsmålet om hva en A 4-familie er. Det virker som at barnevernets svar ikke inkluderer unge, fattige og andre nasjonaliteter (jeg tror egentlig ikke det har med hudfarge å gjøre). Hva så om noen ikke er A 4? Hvis A 4 er et krav vil dette komme til å bli et stadig større problem etter som det blir stadig flere kulturer i Norge, og nordmenn velger den livsstilen som passer dem best. Såpass frihet må vi få ha.  Her må regjeringen rydde opp!

Advertisements

4 thoughts on “Et vern som truer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s