Arbeidsføre uføre

Ung ufør er den som er født ufør, eller er blitt minst 50 prosent ufør før han eller hun fylte 26 år. Hvis du er ung ufør kan du få en garantert tilleggsytelse etter særlige regler. NAV

Til tross for at unge uføre utgjør en liten del av alle uføretrygdede blir disse diskutert med jevne mellomrom, og det er ofte troll som dominerer debatten på nettet. Det er likevel en økning av unge som havner utenfor arbeidsmarkedet. Dette er nok et ganske personlig tema for meg, for selv om jeg arbeider, er det mange av oss med nonverbale lærevansker som ufrivillig havner utenfor arbeidsmarkedet.

I løpet av årene mine som lærer har jeg sett en del elever som jeg lurte på hvordan det gikk med. Det er slik at elevene får en tøff start på ungdomsskolen, men hvis de klarer overgangen til 8. klasse, vil de sannsynligvis henge med helt inn til mål. Det er noe liknende på videregående skole. Jeg har selv erfart at det er viktig ikke å gi opp, men det er likevel ingen tvil om at skole ikke er for alle.

Jeg tror det norske samfunnet er i rask utvikling. Vi har ikke en statskirke, og den enhetskulturen vi tror vi har, eksisterer ikke; hvis den noensinne har gjort det. Jeg tror ikke det kommer til å bli slik i framtida at alle går på skole. Det er sannsynligvis flere og flere som ikke kommer til å fullføre videregående skole, og det har muligens med at vi presser alle til å prøve.

Jeg tror derfor det er viktig med andre muligheter. Det har blitt sagt at myndighetene bør tvinge unge, uføre mennesker til å jobbe. Jeg tror jeg hørte et håpløst forslag om å tvinge dem til å måke snø, bare for at de ikke skulle gå hjemme. Da vil jeg heller se til USA, for det er ikke alt der borte som er feil.

Føderale amerikanske myndigheter har flere program som hjelper mennesker til å komme seg videre. Et av dem er AmeriCorps VISTA. Dette er organisert som en frivillig organisasjon som har som oppgave å bekjempe fattigdom. Det fungerer på den måten at en verver seg for minst 1 år i full tids arbeid for en veldedig organisasjon. De får ikke lønn, men en liten stønad. De kaller det “a modest living allowance.” Da kona mi benyttet seg av muligheten for 15 år siden, fikk hun 2000 $ per måned. Etter å ha fullført verveperioden kan en få et stipend til  å studere eller betale tilbake et studielån. Men en må stå løpet ut for å få den gevinsten. Hvis en f.eks. verver seg for 2 år, men trekker seg halvveis, får en ikke utdanningsstipendet.

Reklamene fra Americorps er veldig glansbildeaktige. Det er sikkert hardt arbeid, men jeg tror det har hjulpet mange:

 

 

Job Corps er et tilbud til de mellom 16 og 24 år. Jeg kjenner ikke veldig godt til hvordan det fungerer, men tror det er slik at de bor på et internat e.l. Jeg kan tenke meg at det er strenge regler og nærmest portforbud, men det er altså en mulighet for de som ikke gjorde det bra på skolen.

 

 

Jeg tror dette kan ha noe for seg i Norge også. Det gjelder ikke bare de unge. Jeg vil tro det er mange som ikke passer inn i arbeidslivet, men som kunne gjort nytte for seg. For noen dreier det som å lære et yrke, men for andre er det mer snakk om å føle at de bidrar. Det finnes ikke bedre medisin enn det. Jeg vet av erfaring at det er grenser for hva en attføringsbedrift kan tilby.

Jeg er likevel klar over at dette ikke gjelder alle som er uføre, men slik samfunnet er innrettet er det bare 3 muligheter. Du klarer deg enten fint på egen hånd. For de andre er det snakk om trygd eller en endeløs frustrasjon mens en prøver å holde seg på arbeidsmarkedet uten mye hjelp fra NAV.

Advertisements

5 thoughts on “Arbeidsføre uføre

  1. Plukke søppel-forslaget gjelder mennesker som får sosialstønad, hvis jeg husker rett.

    Det som irriterer meg er at mange som blir syke voksne og som ikke har fullført videregående skole (eller for så vidt ungdomsskolen), har ikke fått det de har trengt i oppveksten. Enkeltindivider har sviktet og alle andre rundt har gjort en for dårlig jobb (eller bare oversett det som ikke har fungert). Og når de blir voksne og trenger NAV-stønader, så blir de hengt ut og stigmatisert – behandlet som en gruppe istedenfor individer, kalt snyltere og slike ting. Det er så uverdig!

    Det beste vi kan gjøre for å redusere på antall unge uføre er å gi ungene våre en god oppvekst og å gjøre en ekstra innsats for dem som ikke kommer fra ressurssterke hjem. Rett og slett være mer åpne og inkluderende selv.

    Er det ok at jeg deler innlegget ditt i Samfunnspraten? https://www.facebook.com/groups/samfunnspraten/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s