Faunaterroristene

bilde av gaupe
400 gauper, samt et mindre antall ulv, bjørn og jerv sprer mer frykt blant norske sauebønder enn EU, Frp og ABB til sammen.
wikimedia commons

Noe av det verste vi mennesker utsettes for er å se dyr lide. Vi kan gjerne se at mennesker gjør det, men det går spesielt sterkt inn på oss når det er dyr involvert. Jeg husker, da jeg studerte i Bergen på midten av 90-tallet, at en dyrevernorganisasjon hadde en utstilling på Bystasjonen i sentrum. Dette er et kjøpesenter, og det er en lang korridor i kjelleren med trapper opp til bussperrongene. Det er glassbur på veggene i denne korridoren som brukes til ulike utstillinger, for det meste reklame. Men i det nevnte tilfellet var det en kampanje mot bruk av dyr til f.eks. testing i kosmetikkindustrien. Det var en videofilm med så sterke scener at senterledelsen fikk mange klager. Jeg husker ikke detaljene, men tror de fjernet filmen.

Jeg kan derfor forstå bønder som ikke vil se at husdyrene deres lider, men jeg tror likevel hele rovdyrdebatten er konstruert. Jeg husker jeg studerte sammen med en kvinne som hadde vokst opp på gård et sted i Trøndelag. Der var rovvilt en problematikk, og hun var derfor temmelig krass mot de av oss som forsvarte de få individene rovdyr vi har. Det er nesten litt utrolig at vi ikke klarer å leve med så få dyr, men jeg mistenker at det er en bevisst, organisert strategi blant noen få, om å skape et inntrykk av at det er umulig å drive gård så lenge det finnes dyr som lever av å spise sauer.

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange dyr vi har i Norge, fordi de beveger seg mellom Norge og Sverige, men dette er nok ganske sikre tall:

ca. 140 bjørner
ca. 80 ulver
ca. 400 gauper
ca. 45 jerv

I tillegg er vel rev og ørn en viss trussel også. Jeg tror likevel vi kan takle disse få individene hvis vi ønsker det. Jeg kom over en artikkel fra nrk.no som tar for seg tallene fra Nordland i 2010. Da ble det søkt erstatning for over 8 500 drepte sau og lam, og det ble utbetalt erstatning for 4 447 dyr. Det var likevel bare 149 dyr en kunne dokumentere hadde blitt drept av freda rovvilt.

Jeg fant noen nyere tall fra Fylkesmannen i Nordland, og tendensen er den samme for 2013. Da ble de søkt erstatning for 7 951 dyr, og det ble gitt erstatning for 4286 sau og lam. Bare 243 av disse ble påvist drept av rovvilt. Fylkesmannen har satt opp denne fordelingen for 2013:

Av de 4286 erstattes 27 % til jerv, 29 % til gaupe, 13 % til bjørn, 10 % til kongeørn og 22 % til uspesifisert fredet rovvilt. Det siste tallet er spesielt interessant, for hva betyr det? Har de bare tenkt at noen må jo ha drept dyrene, så hvorfor ikke bare skrive rovdyr?

Jeg aner ikke, men det ser litt rart ut. Jeg googlet “hund dreper sau”. Den første sida inneholder de følgende ti overskriftene: I løpet av et par timer drepte to hunder 11 av bondens sauer, Minst seks sauer funnet drept av hund, Huskyer drepte 11 sauer, Hund drepte lam og jaget sau på sjøen, Hund drepte sau, Sauene helt tydelig drept av hund, To løse hunder drepte over 20 sau i Lier, Hund drepte sau i Sauda og Hunder drepte lam på Ullandhaug (Stavanger). Dette skjedde på ulike kanter av landet, og det tyder på at det ikke er et ukjent problem. Det er likevel ingen som nevner noe annet enn rovvilt og sykdom som en mulighet.

Jeg irriterer meg litt over denne problemstillingen. Jeg synes bjørn, ulv, jerv, gaupe hører hjemme i den norske naturen. Vi har så få igjen, og det burde ikke være noe problem å leve med dem. Jeg har vokst opp i en region der det er tradisjon for å sende sauene langt vekk på sommerbeite. Der får sauene gå hele sommeren og til høsten henter bonden dem igjen. Jeg tviler ikke på at bøndene har stor omsorg for dyrene sine, men jeg er skeptisk til krav de ikke kan dokumentere. Skal vi gi dødsstøtet til bjørn og ulv fordi bøndene kan dokumentere noen få prosent av sauene de taper?

Det hadde forresten ikke overrasket meg hvis det var både hunder og tobeinte på jakt etter gratis fårikål som forsynte seg av matfatet. Reglene er slik at det kun er sau og lam drept av fredet rovvilt som gir rett til erstatning. Fylkesmannen kan i tillegg utøve skjønn. Jeg synes det er temmelig mye vagt skjønn når en så liten del av den totale erstatningsmengden kan dokumenteres. Det betyr at bøndene får erstattet 18 sau/lam for hvert kadaver de finner. Jeg kjenner ikke til noen andre som får så lettvinte krav.

Jeg har ofte framsnakket bøndene og snakket varmt for at vi trenger dem, men det er vanskelig å forstå misnøyen når de har så gunstige betingelser uten at de trenger å dokumentere noe, og uten at de trenger å gjøre noe for å beskytte husdyrene. De fleste andre grupper har et strengt dokumentasjonskrav, og hvis det blir oppdaget feil i etterkant, må vi betale tilbake. Det er også eksempler på NAV-brukere som har blitt dømt til fengsel fordi de fikk utbetalt for mye.

En annen ting er hva myndighetene mener. De sier gjerne at de vil ha mangfold i naturen, og at de vil beskytte trua dyrearter, men gjør jo ingenting for at det skal bli bedre. Er de generøse utbetalingene rett og slett korrupsjonspenger for å blidgjøre de Nationen-lesende terroristene? Jeg tviler ikke på at det er tungt å drive en liten gård, men er det virkelig nødvendig med en så uforsonlig holdning mot de som mener at vi bør ta oss råd til noen få hundre norske dyr?

Fokuset bør være på å finne løsninger, og noen prøver på det. Bioforsk har hatt en prosjekt der de undersøkte tapstallene til 6 besetninger på sommerbeite. Besetningene som beitet i hovedtrekkruta til jerven hadde de største tapene. Lam med høy tilvekst fra fødsel til slipp på sommerbeite (300 g/dag) hadde en større evne til å overleve enn lam som la på seg mindre enn 280 g/dag. Jeg har også hørt om bønder som bruker lama for å holde rovdyr på avstand.

Jeg tror det er bedre å tenke på hva en kan gjøre for å beskytte sauen, snarere enn å drepe truede dyrearter, og true de som ønsker mangfold i naturen. Det er på tide myndighetene tar kontroll, og ikke lar borgervernet fortsette sin styrte avvikling av norsk dyreliv.

Kilder:

http://www.fylkesmannen.no/M/no/Nyheter/Erstatning-for-sau-drept-av-fredet-rovvilt-i-Nordland-2013-/
http://www.nrk.no/nordland/to-av-100-_rovdyrtap_-kan-bevises-1.7450788
http://www.rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/tabid/3764/ArticleId/2158/Sa-mange-store-rovdyr-har-vi-i-Norge.aspx
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/31274/Tap%20av%20lam%20p%C3%A5%20sommerbeite.pdf
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dyrene/sauebonde-bruker-lamaer-til-aa-jage-vekk-rovdyr/a/10143301/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s