En fredelig leder

Dalai lama i edinburgh
Den perfekte mann eller den perfekte svindler? Her er Dalai Lama under et besøk i Edinburgh
wikimedia commons

Blant verdensreligionene har vel buddhismen hatt en posisjon som en fredenes religion. Troslæren sier at hvert enkelt menneske er et resultat av gode og onde handlinger i tidligere liv. Hvis du har blitt født betyr det at du hadde begjær og uvitenhet i et tidligere liv. Det handler altså om hele tiden å bli et bedre menneske.

Her i Vesten tror vi at buddhismen er den ene fredelige verdensreligionen, og det er vel en viktig grunn til at vi har lånt litt fra den i våre nye mumbo-jumbo religioner. Den diskusjonen vi har hatt om Dalai Lama i det siste rokker kanskje ved litt av dette bildet. Dagbladet hadde en sak om Shugdenbuddhister som skal protestere mot Dalai Lama når han kommer til Norge. De kaller fredsprisvinneren en hykler. Denne retningen innen buddhisme tilber ånden Dorje Shugden, men Dalai Lama vil ikke anerkjenne dem fordi han mener at denne ånden er ond. Det innebærer at de 4 millionene som tilhører Shugdenbuddhisme på verdensbasis har blitt isolert.

De kaller Dalai Lama en hykler fordi fredsprisvinneren fra 1989 opptrer som en forsvarer av menneskerettigheter, samtidig som han ikke tolererer religionsfrihet. Kanskje er ikke moderne buddhisme så fredelig som vi i Vesten har trodd? Dette er nemlig en viktig religion i Thailand (95 % av befolkningen), Kambodsja (95%), Burma (89%), Sri Lanka (89%). Det bor også mange buddhister i Vietnam, Japan og Sør-Korea.

Buddhisme har fulgt den veien som de andre verdensreligionene, tette bånd til statsmakten, f.eks. i Thailand. I land der buddhismen har hatt sin egen maktbase, utenfor statens kontroll, har det gjerne oppstått sterke konflikter.

Buddhistene har en tradisjon for konflikter i Asia, også i nyere tid. Først kjempet de mot Al Qaida og deretter slo de tilbake i Bin Laden-stil mot uskyldige muslimer. Dette ser vi ikke minst i Burma, f.eks. i Rakhine State og Shan State. På Sri Lanka er 9 % av befolkningen muslimer. Denne betydelige minoriteten har blitt offer for en buddhistisk nasjonalistisk gruppe som oppstod etter at myndighetene nedkjempet Tamiltigrene i 2009. Det er også eksempler på at buddhistmunker går inn i militæret, noe som bl.a. skjedde på Nord-Vietnamesisk side i Vietnamkrigen og i Japan under 2. verdenskrig.

Nå kan en si at det er diskriminering og krig som har tvunget buddhister til å legge vekk den ikke-voldelige sida si, men jeg er ikke overbevist om at det er hele forklaringen. Dalai Lama er i dag kun en religiøs leder for en retning innen buddhisme som stort sett finnes i Tibet, Mongolia, Tuva, Bhutan, Kalmykia, nordlige Nepal og noen områder av India. Han var også en politisk leder før Tibet ble en del av Kina. Det virker som alle tenker på buddhisme som den eneste fredelige statsreligionen, og at Dalai Lama hadde vært en god hersker i landet der hele befolkningen er buddhister. Jeg er nok ikke like urokkelig i troen.

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har imidlertid en sterk tro. Jeg husker for øvrig at Gro Harlem Brundtland dro på en tur til Kina da hun var statsminister på 90-tallet. Jens Stoltenberg var næringsminister. Dette var ikke en tur som handlet om menneskerettigheter, men om å skaffe norske bedrifter kontrakter. De hadde nemlig næringslivet med på denne turen. Jens Stoltenberg prøvde for øvrig i et desperat forsøk å bruke Gro Harlem Brundtland som mekler for et par år siden. Hun skulle til Kina på et arrangement som feiret et samarbeid mellom Handelshøgskole BI og et kinesisk universitet. Den forrige regjeringen ville altså at hun skulle prøve å fikse på skaden som utdelingen av Nobelprisen til en kinesisk dissident hadde forårsaket. Dagens Næringsliv skrev en sak om det.

Er det ikke herlig hvor lettvint selektiv hukommelse og opposisjon kan være, Ap og SV? Dalai Lama er jo så omgjengelig, så vi tenker ikke på at han faktisk er religiøs og at han vil begrense andres muligheter til å utøve sin egen religion. Hva er det med denne mannen som gjør at vi tillegger han egenskaper ingen andre har klart å leve opp til?

Kilder:

http://www.dagbladet.no/2014/05/01/nyheter/innenriks/dalai_lama/dalai_lama_oslo/buddhisme/33070619/

http://snl.no/Dalai_Lama

http://www.hdcentre.org/uploads/tx_news/Opinion_-_Buddhist-Muslim_conflict_in_Asia_rears_its_ugly_head.pdf

http://thediplomat.com/2013/08/when-buddhists-turn-nasty/

http://en.wikipedia.org/wiki/Tibetan_Buddhism

Advertisements

3 thoughts on “En fredelig leder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s