Den gule pressen

Yellow Journalism is a term first coined during the famous newspaper wars between William Randolph Hearst and Joseph Pulitzer II. Pulitzer’s paper the New York World and Hearst’s New York Journal changed the content of newspapers adding more sensationalized stories and increasing the use of drawings and cartoons. A brief history of newspapers in America

Dette innebærer at pressen hensynsløst spekulerer i sensasjoner og personlige angrep. Nå har vi kanskje ikke en rendyrket gul presse i Norge, men jeg tror vi ser elementer av det i de fleste avisene. Jurist i Norsk Presseforbund, Kristine Foss, kontaktet for noen måneder siden statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim for at journalistene skulle få tilgang til bildematerialet i en konkret sak, men det ble avvist. Hva var poenget med det? Vil de vise bilder av ofrene?

Jeg har tidligere skrevet i For gammel, om et ukritisk media i saken der 90-åringen Arne Pedersen ikke ville bruke redningsvest. Da jeg undersøkte saken, viste det seg at mannen hadde en historie i å ignorere loven. Da han ble fratatt førerkortet for bil, fortsatte han f.eks. å kjøre uten.

Jeg har også skrevet om lille Marwan (4), i Mediesløkkiser, som ifølge flere medier i Norge flyktet alene gjennom ørkenen. Det er fremdeles en gripende historie, men han var langt fra alene. I dette tilfellet var det ingen som sjekket fakta fordi de var desperate etter noe sensasjonelt.

Jeg tror vi er inne på  noe veldig gult når media dekker Dalai Lama-saken. Jeg har lest en artikkel i Dagbladet.

Jeg skrev om en protest mot Dalai Lama i det forrige innlegget mitt, En fredelig leder. Saken er den at Dalai Lama har arbeidet for å isolere en retning innen buddhismen som han mener er ond. Dagbladet siterer professor i indo-tibetansk buddhisme, Robert Thurman, ved Columbia universitetet i New York. Han blir omtalt som en støttespiller til Dalai Lama. Ifølge Robert Thurman er Shugden-buddhistene “slettes ingen fredfull gruppe som bare ønsker å være i fred med sin religion. Både verbalt, og til og med fysisk kjemper de en voldelig og aggressiv kamp for å diskreditere Dalai Lama.”

Det er vanskelig å vite hvem som har rett her, men jeg reagerer på at Dagbladet bruker en professor som The New York Times omtaler som “The Dalai Lama’s man in America,” for å bygge opp en sak om at Shugden-buddhistene er en del av det kinesiske propaganda-apparatet. De fleste religioner har ulike retninger. Det er noe i oss mennesker som gjør enighet vanskelig, men av en eller annen grunn ønsker vi at dette ikke er tilfellet i buddhismen.

Men dette er ikke bare Dagbladet. Det er interessant at Huffington Post lar Robert Thurman blogge for dem, og i denne posten omtaler han Shugden-buddhistene som en kult. Ordet kult betyr i utgangspunktet ikke noe annet enn den praktiske utøvelsen av en religion, men det har utviklet seg til å bli et negativt ladet ord. Jeg tror mange tenker på kult og sekt som det samme, noe lukket og undertrykkende. Det virker å være en propaganda/informasjonskrig, som Kina kanskje er delaktig i, men det er dessverre ingen vinnere i denne striden, kanskje aller minst sannheten.

Advertisements

2 thoughts on “Den gule pressen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s