Perfekte slaver

artificial brain
Det blir liksom ikke det samme med en kunstig slave som aldri stiller spørsmål.
Wikimedia commos

Automasjon er på full fart inn i stadig nye områder. Da jeg bodde i USA i 2001-02 prøvde Kroger ut en kasse der du kunne scanne og betale matvarene selv. Da var det litt tungvint og det var ikke mange som benyttet seg av muligheten, men jeg tror teknikken har utviklet seg mye siden det.

Jeg hadde ikke sett for meg at journalistene kanskje kunne bli erstattet av maskiner, men det ligger kanskje ikke så langt inn i fremtida. Det var nylig et større jordskjelv California (de har skjelv hele tida, men dette var altså litt kraftigere enn normalt) og Los Angeles Times var først ute med å rapportere det.

Grunnen til det var at journalist og programmerer Ken Schwencke hadde laget en algoritme han ga navet Quakebot. Denne overvåker meldinger fra U.S. Geological Survey, og hvis det kommer et skjelv over en viss styrke, skriver den en artikkel. Det er ikke snakk om mer enn 80 ord i dette tillfellet, samt at programmet valgte ut et bilde fra Bing, men det er likevel ikke en dårlig start. Les mer i bladet Slate.

Jeg har nevnt tidligere at jeg har praksis fra Haugesuds avis og Tysvær bygdeblad. I begge avisene var b og c-sakene viktig. Nytt lys i gågata var en b-sak, mens de korte notisene øverst på sida var c-saker. Jeg jobbet for øvrig noen ganger på samme måte som dette programmet. Da fikk jeg gjerne en pressemelding e.l. å jobbe med. Ifølge en av redaktørene i Haugesunds avis ble disse korte notisene tatt veldig alvorlig. For noen lesere var disse viktige.

Denne korte artikkelen i L.A. Times er kanskje bare starten. Kanskje kommer maskinene til å skrive større saker etter hvert. Da kommer vi inn på hvilke hensyn en maskin kan ta, og ikke minst at en maskin alltid adlyder programmereren. Det er vel også mulig å hacke. Jeg føler at kontrakten mellom meg og avisa på en måte har blitt brutt hvis dette skjer i Norge også.

Mange kommer sikkert til å bruke det gamle argumentet om at dette kan frigi mye tid som journalister kan bruke til viktigere saker. Det er ingen tvil om at dette har mange positive sider. Maskiner gjør ikke feil (vel og merke når de fungerer), de er smartere og finner informasjon superraskt, de blir ikke trøtte og trenger ikke pauser, de kjeder seg ikke. Jeg mener jeg har hørt den før, og det er vel allerede tegn på at det kan gå den veien med f.eks. butikkansatte, soldater, piloter og sjåfører.

Det er sikkert bra for aviseierne at de slipper å bruke betalt arbeidskraft til denne type kort tekster, men jeg synes det er litt vemodig hvis det blir færre og færre mennesker som jobber. Jeg liker tanken på at ordene jeg leser har oppstått i et menneskes hjerne, og at dette menneske vil kommunisere med leseren. Det er ikke alltid denne journalisten trenger å snakke med noen for å få denne informasjonen, men jeg liker likevel at han utvikler setningene selv, at teknologien bare er et hjelpemiddel som gjør at ordene kan reise raskere mellom mennesker.

Mennesker og maskiner tar også ulike avgjørelser. Det er derfor ikke uvanlig at et pc-program mener at sjakkspilleren Magnus Carlsen kommer til å tape en kamp, mens spilleren selv ser muligheter som maskinen ikke vurderte som relevante trekk. Men kanskje er jeg bare en håpløs, gammel dinosaur, for dette vil nok presse seg frem uansett.

Advertisements

6 thoughts on “Perfekte slaver

  1. Vi skal nok rekke å se en god del forandringer før vi går over torva. Det er både skremmende og spennende spør du meg. Men når jeg leser om droner og roboter i politi og militær, går det kaldt så langt inn i margen kaldt kan gå.

    1. Nå ligger det litt for meg å tenke dystert, og jeg håper du har rett i at de spennende mulighetene vinner over de skremmende, men jeg er altså betenkt. Når det gjelder politi og militære oppgaver vil de nok ikke nøle med å “adoptere” teknologi som en forsker hadde tenkt seg skulle brukes til andre ting.

  2. Det er også bekymringsfullt at de “enkle” jobbene forsvinner eller erstattes av pc. Det gjør at flere mennesker faller utenfor, med de sosiale problemene som følger etter.

    1. Dere har alle gode poeng. Sapiuntdeviare har rett i at det åpner for spennende muligheter, men også negative, noe Lammelaartanker var inne på også.

      Ja, du har selvfølgelig rett i at det var en enkel, rutinemessig artikkel, og kanskje tenker jeg for dystert. Men som Lammelaaret var inne på kan mange “enkle” jobber forsvinne. Jeg har jobbet på flere steder der bedriften har beholdt en som ikke kunne utføre den vanlige jobben. Kanskje kunne de det aldri eller kanskje var det sykdom/skade som hadde satt dem tilbake, det vet jeg ikke. Men de satte i alle fall denne personen til enkelt arbeid som likevel måtte gjøres. En taper i det minste slike muligheter til å inkludere alle, og hva skjer hvis kunstig intelligens utvikler seg så mye at den kan gjøre alt alene? Jeg vet det jobbes seriøst med det, men det er jo ikke sikkert det skjer i vår levetid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s