Nok om reservasjonsretten

Jeg har som hovedregel at jeg gir alle muligheten. Det gjelder også i politikken. Det blir gjerne brukt som et argument mot sofasitterne at hvis de ikke stemmer har de hverken lov til å klage eller mulighet til å stemme noen ut av posisjon. Been there. Done that.

Jeg har t.o.m. stemt på Ap en gang. Jeg har egentlig aldri vært blå, men siden de først vant valget hadde jeg ikke annet valg enn å håpe på at de kunne få til et eller annet som de andre ikke har evnet.

Nå har ikke den nye regjeringen tilbrakt så mye tid i departementskontorene, men det ser ikke veldig lovende ut. Den største saken så langt har nok vært reservasjonsretten for helsepersonell, og det ser ut til at regjeringen har gått på trynet allerede. Det har stort sett vært fokus på at reservasjonsretten er et angrep på abortloven. For det første er ikke reservasjonsretten noe praktisk problem, og det er nesten litt uvirkelig å se de enorme dimensjonene denne debatten har fått.

Jeg har nevnt i tidligere innlegg at Finnmark er det eneste fylket der ingen leger, sykepleiere eller jordmødre har benyttet seg av reservasjonsretten. Det har nok sammenheng med de store avstandene. Jeg tror det er en mulighet noen få benytter seg av hvis det er praktisk mulig. Der det ikke er mulig må de leve med valg de synes er problematiske, og det virker som det er det som skjer.

Men spørsmålet er større enn abort. Dette dreier seg ikke om kvinner. Hvis vi sier nei til reservasjonsrett, er det f.eks. ikke noe argument at pasienten kan dø. Reservasjonsretten er et generelt prinsipp, og angår ikke bare helsepersonell, men når vi snakker om leger er det en rekke situasjoner som blir berørt. Det er f.eks. et prinsipp at leger ikke kan tvangsbehandle en pasient. Leger har derfor i prinsippet ikke anledning til gi blodoverføring til en gravid kvinne som er medlem av Jehovas Vitner, eller gi næring til en som sultestreiker. Jeg er ikke sikker på om legen kan gripe inn mot noen som skader seg selv heller. Aktiv dødshjelp er ikke lovlig i Norge, men jeg tror det er ganske vanlig å gi store doser morfin e.l. til pasienter som er døende. Hvis de ikke får denne medisinen, føler kanskje pasienten at selvmord er den eneste muligheten. I prinsippet kan ikke leger reservere seg, men slike vanskelige situasjoner er veldig reelle. Regjeringen har ikke mulighet til å nekte omskjæring av gutter, selv om de gjerne ønsker det. Det er også et felt som blir rammet av reservasjonsretten. Leger kan ikke velge å si si ja til abort og prevensjon, men nei hvis det f.eks. handler om religionsfrihet. Loven er så vanskelig.

Det virker som mange ikke klarer å se det store bildet. De fokuserer på at dette kanskje kan ramme noen kvinner, selv om det i praksis ser ut til  løse seg. Reservasjonsretten gjelder for øvrig ikke bare helsevesenet. Det er et generelt prinsipp, og er sikkert en problemstilling i både Politi og Forsvaret.

Det er flere andre saker jeg er spent på, f.eks. arbeid og psykisk sykdom, NAV og byråkrati, barrierer i arbeidslivet for funksjonshemmede,  barn som har behov for beskyttelse og omsorg, hvor fritt blir trosfriheten, hvor langt vil dere gå i samarbeidet med USA i forhold til utvikle å cyberspace som en egen forsvarsgren, hva vil dere gjøre for de som ikke får lån fra hverken private banker eller Husbanken, til tross for betalingsevne.

Dette er ting dere kommer inn på i regjeringsplattformen, kjære Erna Solberg. Jeg synes reservasjonsretten er viktig. Jeg verdsetter faktisk den langt mer enn de fleste, men den debatten har tatt for store dimensjoner på en begrenset del av retten. Nå er dette en debatt som media styrer, men jeg håper dere har mer på lager.

Bildet er langt større enn det vi ser i media.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s