Teorien om alt

Døden er endelig. Det skjer ikke mer etterpå enn at kroppen blir til gjødsel. Det høres usedvanlig respektløst ut, men det blir vel konsekvensen av en ateistisk livssyn, blir det ikke?

Det blir likevel kanskje ikke så uvitenskapelig å hevde, som Albert Einstein gjorde, at døden kun er en illusjon? Grunnen til at de fleste tror på døden som endestasjonen er at det er det vi har blitt opplært til å tro. Det starter så tidlig at vi nesten får det inn med morsmelka, og hvis noen påstår noe annet, kan de i alle fall ikke være fornuftige, rasjonelle mennesker.Det er imidlertid en vitenskapelig teori som våger å banne i kirka, biocentrism (the theory about everything). Det som er mest typisk ved vitenskapsmenn er at de hører ikke på andre enn seg selv. Det er ikke sikkert det er noen ulempe, for det skjer mye positivt gjennom motstand og nødvendigheten av å argumentere for sine meninger. Derfor er det naturligvis mange kritikere av Robert Lanza, mannen bak denne teorien.

Doktor Lanza hevder, såvidt jeg har forstått, at de eksisterende teoriene om den fysiske verdenen ikke fungerer, og kommer ikke til å gjøre det før teoriene gjør greie for liv og bevissthet. Fysikk blir sett på som viktig for studiet av universet og kjemi er viktig for å studere livet, men biocentrism prøver å plassere biologi foran de andre vitenskapene og med det skape teorien om alt.

Vitenskap har gitt oss mange goder, men det er viktig å ikke overvurdere forskerne. De er mennesker og har sine svakheter. Det kan dreie seg om bevisste eller ubevisste fordommer, eller forfengelighet. Det er mange som presser på for at forskere skal publisere tidlig og resultatene skal gjerne være overraskende. De skal skaffe arbeidsgiveren, forskerne og sponsorene oppmerksomhet. Det er i tillegg en publikasjonsskjevhet, ikke minst i legemiddelindustrien. Den støtter gjerne den samme studien i flere land og velger å publisere det resultatet de liker best. En skulle tro at konkurranse automatisk ga resultater, at vinnerne garanterte god kvalitet, men det er ikke alltid at den beste forskningen er å finne blant vinnerne. Jeg er derfor ikke overbevist om at det er utelukkende en vitenskapelig holdning som ligger bak den skepsisen noen møter.

Tanken om at sjelen lever videre er nok blant de spørsmålene som mange føler at de kan avvise uten bevis, men en sann forsker kan i virkeligheten ikke gå lenger enn å si at det er ingen bevis for det ene eller det andre. Jeg synes det er ganske arrogant å avfeie noe fordi den forskningen en har gjort selv ikke har avdekket svarene. Da kan en like gjerne nekte for at det finnes naturlover. Hvis lovene som styrer universet ble “skrevet” i det universet  ble født, blir det feil å hevde at disse lovene kontrollerer universet. Det sier seg selv at lovene må ha vært på plass i forkant, og satt ting i bevegelse.

Lovene eksisterte før universet, men hvis vitenskapen innrømmer det, har den egentlig akseptert Gud. Slik jeg ser det er det ikke noen motsetning mellom å tro på Gud og å tro på vitenskapen. Snarere tvert imot. Vitenskapen bekrefter eksistensen av Gud! Forskere drømmer om en teori som forklarer absolutt alt, og teorien skal dekke ikke mindre enn perioden fra big bang til i dag for hele universet. Ingen har foreløpig klart det, og hvis noen skulle lykkes vil de fremdeles ha problem med hva som skjedde før smellet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s